• Informujemy, iż w dniu 24.04.2019 w związku z awarią sieci ciepłowniczej planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”. Szczegóły w artykule: Przebudowa ul. Towarowej.
Bezpiecznie nad Jeziorem Ukiel
Opublikowano: 25 sierpnia 2015 08:54 | Aktualizacja: 25 sierpnia 2015 09:14
Bezpiecznie nad Jeziorem Ukiel

Regulamin zachowania się oraz korzystania z łódek nad Jeziorem Ukiel

Woda jest żywiołem dlatego nie powinniśmy z nim igrać.  
Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad zapewni nam bezpieczeństwo i dobre wspomnienia.
 

Regulamin zachowania się oraz korzystania z łódek nad Jeziorem Ukiel

 

Zasady korzystania z kąpielisk:

 1. proszę nie wchodzić do wody poza plażą i wbrew zakazowi opiekuna;
 2. nie wolno niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglugowego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona;
 3. nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska;
 4. nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających (właśnie takie osoby toną najczęściej),
 5. nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 6. po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
 7. do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi czuwa ratownik lub osoba umiejąca pływać;
 8. nie skaczemy do wody na „główkę”, tym bardziej, jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
 9. rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
 10. dziecko wchodzące do wody powinno mieć założony kamizelkę, kapok lub inne   zabezpieczenie chroniące je przed zachłyśnięciem wodą lub utonięciem,
 11. nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny;
 12. do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;

 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa na łodziach i zachowania na wodzie:

 1. korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – czy mają na sobie specjalne kamizelki.
 2. naucz się prowadzić łódź;
 3. upewnij się, że łódź jest w dobrym stanie;
 4. sprawdź, czy na łodzi jest sprzęt ratunkowy;
 5. noś kamizelkę asekuracyjną;
 6. sprawdź warunki pogodowe i pamiętaj o ich zmienności;
 7. przed wyjściem na wodę informuj, dokąd się wybierasz;
 8. nie przeładowuj łodzi osobami i sprzętem;
 9. przestrzegaj przepisów, szczególnie poruszania się sprzętem motorowodnym z prędkością manewrową w odległości mniejszej jak 100 m od kąpielisk i przystani;
 10. bez potrzeby nie zbliżaj się łodzią do kąpiących się i płynących osób;
 11. dbaj o czystość środowiska wodnego.

 

Jeśli zauważysz niebezpieczeństwo zgłoś się do ratowników będących na plaży lub skorzystaj z numerów alarmowych – 112 lub 601 100 100.

 

Foto: Z. Woźniak

 

 
<