• Informujemy, że na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” w dniach 27-29.04.2019 nastąpi zmiana organizacji ruchu. Szczegóły w artykule Przebudowa ul. Towarowej.
XI edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł".
Opublikowano: 12 kwietnia 2018 08:00 | Aktualizacja: 12 kwietnia 2018 08:12
XI edycja konkursu

Zgłoszenia do XI edycji Konkursu przyjmowane są do 31 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Ruszyła XI edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Ideą jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a jednocześnie są zaangażowani w budowanie lokalnych systemów pomocowych dla ofiar przemocy.

 

Procedura zgłaszania kandydatów do konkursu:

 

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które wpływają bezpośrednio do siedziby Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, kandydatów zgłaszać mogą osoby indywidualne, które spotkały się z pomocą i życzliwością funkcjonariusza Policji, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych, zdrowotnych i innych, które współpracują w swojej codziennej pracy z policjantami.

 

Zgłoszenia do XI edycji Konkursu przyjmowane są do 31 maja 2018 r. na stronie: 

 

http://www.policjant.niebieskalinia.pl/

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu " Policjant, który mi pomógł"

 

 

źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/19686,KWP-IX-edycja-konkursu-quotPolicjant-ktory-mi-pomoglquot.html

<