• UWAGA KIEROWCY: w związku z kolejnym etapem budowy węzła przesiadkowego przy budynku Dworca Głównego PKP zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Dworcowej oraz południowa część pl. Konstytucji 3 Maja. Zmiana organizacji ruchu ma nastąpić w nocy z 22 na 23 czerwca.
Sezon rowerowy rozpoczęty
Opublikowano: 23 kwietnia 2018 08:00 | Aktualizacja: 23 kwietnia 2018 09:02
Sezon rowerowy rozpoczęty

O czym warto pamiętać, aby poruszać się bezpiecznie?

Podstawowe zasadady użytkowania roweru i poruszania się nim po drogach publicznych.

 

 

 Rower powinien być wyposażony: 

 1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe  barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt;
 3. z tyłu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

 W czasie jazdy rowerem warto założyć kask ochronny, wówczas przejażdżka tym jednośladem będzie znacznie bezpieczniejsza.

 

 Przepisy dotyczące rowerzystów wg Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

 • Kierującemu rowerem zabrania się:              

         - jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu -  (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok  innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ).

          - jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na  pedałach lub podnóżka

          - czepiania się innych pojazdów.

 • Rowerzysta może jechać środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu jeśli ten pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania  w więcej niż jednym kierunku.
 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone  wyjątkowo gdy: 

           - opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem lub szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów  jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

           -  warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

 • Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się on osobą  w wieku do 10 lat.

 W przypadku gdy kierujący rowerem korzysta z drogi dla rowerów i pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Szczególna ostrożność polega na poruszaniu się z niewielką prędkością, która umożliwia mu odpowiednio szybką reakcję w każdej sytuacji drogowej.

 • Kierujący rowerem może korzystać z jezdni. Wówczas ma on obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego (jazda po prawej stronie jezdni), jest dopuszczona jazda lewą stroną ale tylko w określonych przypadkach jak mówi przepis gdy opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat.
 • Rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower.
 • Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony /np. w korku/ przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 • Dopuszcza się jazdę na rowerze z przyczepką rowerową dla dzieci. 

Kolumna rowerów.

- Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że liczba rowerów jadących w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów. 

 

UWAGA!

 

 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 
 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów, lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
 • Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu na którym ruch jest kierowany.

 

TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH DLA ROWERZYSTÓW

 • Jazda rowerem wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 100 zł.
 • Przewóz dziecka do 7 lat bez dodatkowego fotelika lub siodełka - 50 zł.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na drodze dla rowerów i pieszych   - 50 zł.
 • Jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł.
 • Czepianie się podczas jazdy innych pojazdów np. autobusów - 100 zł. 
 • Jazda chodnikiem lub drogą dla pieszych gdy jest to zabronione - 50 zł.

Zródło: Policja

<