Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne
Opublikowano: 17 listopada 2016 10:47
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne

awarie w okresie zimy oraz obowiązek zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Olsztynie  informują, że w przypadku wystąpienia awarii w okresie zimowym, w którym z powodu mrozów niemożliwe będzie podstawienie zastępczego poboru wody w cysternach – woda na potrzeby mieszkańców udostępniana będzie w workach plastikowych o poj. 5 litrów z pojazdów uczestniczących w usuwaniu awarii.

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę w takich okolicznościach, prosimy o zgłaszanie tego faktu do Pogotowia Wod-Kan pod bezpłatnym numerem telefonu 994.

 

Ponadto w związku z panującymi niskimi temperaturami Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

 

                               

<