• Ministerstwo Zdrowia przygotowało spot z najważniejszymi informacjami ws. koronawirusa: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
Opublikowano: 30 czerwca 2017 11:06 | Aktualizacja: 30 czerwca 2017 13:12
Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!

Policja apeluje.

Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!

 

Olsztyńscy policjanci zainicjowali kampanię społeczną „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”, opracowaną w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie i Strażą Miejską w Olsztynie. Partnerami akcji zostali: Galeria Warmińska, Kaufland i Lidl.

 

W związku z trwającym sezonem turystycznym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie rozpoczęli realizację kampanii edukacyjno – informacyjnej pod nazwą „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”. Projekt zainicjowany został przez dzielnicową z Posterunku Policji w Olsztynie, mł. asp. Dominikę Bielecką, która jako swoje zadanie priorytetowe do zrealizowania w ramach służby, założyła przeciwdziałanie procederowi żebractwa w okolicach supermarketów zlokalizowanych w podległym policjantce rejonie służbowym. „Na terenie mojego rejonu znajduje się kilka dużych sieci handlowych, w których zgłaszane są przypadki zaczepiania klientów z prośbą o danie jałmużny lub z propozycją odwiezienia koszyka w zamian za znajdującą się w nim monetę. Dlatego założeniem policyjnej akcji jest edukowanie mieszkańców i turystów przebywających na terenie Olsztyna, aby osobom bezdomnym przekazywać dane adresowe placówek pomocowych, a nie wspierać osoby żebrzące datkami” – wyjaśnia dzielnicowa. Do działań włączyli się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz olsztyńska Straż Miejska. Podmioty te wspólnie opracowały hasła kampanii i przygotowały wykaz placówek pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele służb i pracownicy socjalni przekonują, że takim ludziom potrzebna jest długofalowa pomoc ekspertów, a nie wyżebrane pieniądze, które bardzo często pomagają uzależnionym trwać w nałogu. Podczas akcji policjanci uświadamiają, że jeśli osoba domagająca się pieniędzy jest szczególnie natarczywa, można wezwać patrol Policji lub Straży Miejskiej. „Zgodnie z kodeksem wykroczeń, żebranie w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy zagrożone jest karą aresztu lub ograniczenia wolności. Kodeks wykroczeń przewiduje również karę dla osób, które pomimo, iż mają środki egzystencji lub będąc zdolnymi do pracy, podejmują się procederu żebrania w miejscu publicznym” – informuje Lidia Cynt z olsztyńskiego Wydziału Prewencji.

Problem natarczywego żebractwa dostrzegają także właściciele supermarketów i placówek handlowych, których klienci dość często zgłaszają, że pod sklepem lub na parkingach są nagabywani przez osoby bezdomne, czasem znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dlatego do policyjnej akcji bardzo chętnie przyłączyły się sklepy, znajdujące się w rejonie służbowym mł. asp. Dominiki Bieleckiej – Galeria Warmińska, Kaufland i Lidl. W placówkach tych pojawiły się plakaty i ulotki, które informują, że "nie pomagasz dając pieniądze na ulicy". "Mamy nadzieję, że nasi klienci zastanowią się, czy taka forma wsparcia osób potrzebujących ma sens zwłaszcza, gdy eksperci pracujący na co dzień z potrzebującymi przekonują, że pieniądze wyżebrane na ulicy bardzo często są przeznaczane na alkohol czy inne używki" - mówi Michał Tur, dyrektor Galerii Warmińskiej. „Ponieważ klienci galerii handlowych często bywają nagabywani przez żebrzących stąd udział Galerii Warmińskiej w akcji olsztyńskiej Policji" - przyznaje Michał Tur i apeluje, by odwiedzający tę galerię zanim dadzą datek żebrzącym zastanowili się, czy ten gest będzie służył dobrym celom.
Osoby żebrzące pojawiają się również na olsztyńskiej Starówce. „Najczęściej spotykamy ich w bocznych uliczkach Starego Miasta, ale również przy sklepach, czy też w pobliżu kościołów i parkingów.” – relacjonuje dzielnicowy rejonu Starego Miasta.

Kampania uzyskała aprobatę samorządu i obecnie jest realizowana w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny Olsztyn. W ramach akcji rozdawane są materiały edukacyjne, które są również dostępne na stronie internetowej olsztyńskiej Komendy w zakładce „Działania profilaktyczne”. Znajdziemy na nich hasło kampanii i numery kontaktowe, pod które powinniśmy zadzwonić, gdy spotkamy osobę żebrzącą. W akcję zaangażowana jest Policja, pomoc społeczna i Straż Miejska.

ulotka 1

ulotka 2

Opracowanie:

Lidia C ynt

WPR KMP Olsztyn

<