• Informujemy, że od 21.05.2018r nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ulicy Towarowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Stalową. Nastąpi uruchomienie ronda na wysokości skrzyżowania ulic Towarowej ze Stalową.
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].
Opublikowano: 24 sierpnia 2017 12:02 | Aktualizacja: 18 maja 2018 13:09
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].

Z 11/12 maja 2018r nastąpi zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów.

[AKTUALIZACJA  08.05.2018]

 

Informujemy, że z 11/12.05.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

 

Nastąpi zamknięcie wlotu z ul. 1 Maja w ul. Partyzantów. Kierujący, którzy dotychczas poruszali się chodnikiem od KWP i włączali się do ruchu na wysokości skrzyżowania z ul. Lanca będą poruszać się chodnikiem dalej do ul. 1 Maja. Zaprojektowano możlowość lewoskrętu w ul. Mrongowiusza z ul. 1 Maja. Wyłączono z ruchu prawy pas jezdni ze skrzyżowaniem ul. 1 Maja z ul. Mrongowiusza. Wytyczono nowe kierunki objazdu poprzez ul. Mrongowiusza, Kruka, Mickiewicza, Kościuszki, Kętrzyńskiego dla jadących od ul. Artyleryjskiej i Wojska Polskiego. Dla przeciwnego kierunku objazd wytyczono ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Kruka, Piłsudskiego.

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  12.02.2018]

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 9/10 lutego 2018 roku nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu.

 

SCHEMAT

SZCZEGÓŁY ZMIAN W KOMUNIKACJI

 

 

[AKTUALIZACJA  01.02.2018]

 

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 2/3 lutego 2018 roku nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z otwarciem przejazdu jednokierunkowego z Placu Bema w ulicę Kopernika oraz zamknięciem ul.Partyzantów od ul. Lanca do Placu Bema z lokalnymi dojazdami do nieruchomości z ulic Samulowskiego, Mazurskiej, Kajki lub Kruka (dawna Dąbrowszczaków) oraz jednokierunkowym wyjazdem do Placu Bema.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nowy schematy tymczasowej organizacji ruchu

 

SCHEMAT

 

MAPA1  
MAPA2 
MAPA3 
MAPA4 
MAPA5 
MAPA6

 

SCHEMAT
MAPA 8

 

[AKTUALIZACJA  6.12.2017]

W nocy z wtorku na środę (z 5 na 6 grudnia) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku
ul. Partyzantów. W związku z kolejnym etapem prac od skrzyżowania Partyzantów z ul. Mazurską jednokierunkowo ruch pojazdów zostanie przekierowany na chodnik w stronę ul. Kajki. Obecna organizacja ruchu zostanie utrzymana do końca roku.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  17.10.2017]

 

Kolejna reorganizacja ruchu na ulicy Partyzantów. W nocy z czwartku na piątek  (19/20 października) drogowcy zajmą pas ruchu od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema.

Prace budowlane obejmą kolejny fragment remontowanej ulicy Partyzantów, od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema. Na tym odcinku, w nocy z czwartku na piątek (19/20 października), wyłączony zostanie jeden pas ruchu. Ruch     w obu kierunkach odbywać się będzie po lewym pasie (od strony torów). Na objętym zmianami obszarze pojawi się oznakowanie poziome rozdzielające pasy jezdni dwukierunkowej. W związku z reorganizacją ruchu zmieni się również lokalizacja przystanku, który z ul. Partyzantów zostanie przeniesiony na ul. Kajki (przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów). Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  25.09.2017]

W nocy z 4 na 5 października (środa/czwartek) wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ul. Partyzantów. 

W związku z kolejnym etapem prac, nastąpi zmiana organizacji  ruchu na ul. Partyzantów. Zmiany obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Lanca do skrzyżowania z ul. Samulowskiego. Cały ten fragment zostanie zamknięty dla ruchu. Dojazd do Liceum Plastycznego i PCK  będzie możliwy jedynie chodnikiem od ul. Samulowskiego. Wyłączeniu ulegnie również jeden pas ruchu od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Kajki oraz jeden pas ul. Samulowskiego. Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  24.08.2017]

Na ulicy Partyzantów ruszają roboty budowlane. W związku z tym, w nocy z 2 na 3 września (sobota/niedziela) zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie prac z ruchu wyłączona zostanie cześć ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Samulowskiego do ulicy Kajki.  Dostępny pozostanie tylko dojazd do posesji.

Na tym odcinku, wykonawca prac firma Balzola Sp. z o.o. sfrezuje nawierzchnię, będzie prowadziła prace rozbiórkowe oraz rozpocznie budowę kanalizacji deszczowej.

Zalecane objazdy prowadzić będą ulicami: Partyzantów – Lanca – Mickiewicza – Dąbrowszczaków – Kajki – Partyzantów.

Inwestycja "Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów" ma być gotowa do połowy 2018 roku.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  - FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku ze zmianą  organizacji ruchu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu informuje, że skorygowane będą trasy przejazdu trzech dziennych linii autobusowych: 116, 120 i 309 (ta ostatnia wznawia kursowanie 1 października). Linie 116 i 120 od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kajki pojadą ulicami: Kajki, pl. Pułaskiego, Kościuszki do al. Piłsudskiego. Linia 309 również pojedzie ul. Kajki do pl. Pułaskiego, a dalej ul. Kopernika do al. Piłsudskiego. Zawieszone zostaje funkcjonowanie tymczasowych przystanków „Teatr im. S. Jaracza” usytuowanych po obu stronach ulicy przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lanca.

SCHEMAT UKŁADU KOMUNIKACJNEGO

 

<