• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych : dostępny przez cały tydzień i przez całą dobę dyżurując pod numerem telefonu: 730-822-320 w okresie 01.09.18–31.12.18r.
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].
Opublikowano: 24 sierpnia 2017 12:02 | Aktualizacja: 30 listopada 2018 11:47
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].

15/16 listopada 2018r zmiana organizacji ruchu.

[AKTUALIZACJA  15/16.11.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  15/16.11.18, zmieni się organizacja ruchu. W obrębie skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. 1 Maja, uczestnicy ruchu jadący od ul. Artyleryjskiej, zostaną przekierowani na przeciwległą jezdnię poprzez rozebraną wysepkę. Jednocześnie zostanie zamknięty odcinek ul. Partyzantów od 1 Maja do ul. Lance. Na pozostałym odcinku ul. Partyzantów w kierunku ronda Bema organizacja ruchu nie podlega zmianie.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  29.10.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  30/31.10.18, zmieni się organizacja ruchu. Zostanie otwarty wlot z ul. 1Maja w ul. Partyzantów. Dla ruchu udostępniony zostanie odcinek do skrzyżowania z ul. Lance. Dla jadących od ul. 1 Maja zaprojektowano nakaz jazdy w prawo w ul. Lanca, która na potrzeby tej organizacji będzie ulicą ślepą, a na odcinku realizowanych prac budowlanych również jednokierunkową.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  18.10.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

Pierwsza zmiana zostanie wprowadzona w najbliższy weekend (w nocy z piątku na sobotę, 19/20 października) i będzie polegała na otwarciu wjazdu od ulicy Partyzantów do ronda Bema.

Druga zmiana zostanie wprowadzona w najbliższy weekend i będzie polegała na tym że kierowcy będą mogli dojechać od ul. Lanca do ronda Bema.

Przy czym na razie będzie możliwy tylko wyjazd (od Partyzantów do Bema).

Kolejnym ułatwieniem dla poruszających się w tym rejonie kierowców będzie zakończenie prac na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Partyzantów. Ma to nastąpić do końca miesiąca.

 

SCHEMAT

 

 

[AKTUALIZACJA  28.09.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z 05.10.18/06.10.18, zmieni się organizacja ruchu. Zostanie odblokowany wlot/wylot w ul. 1 Maja w stronę przejścia podziemnego. Dla ruchu zostanie udostępniony odcinek jezdni od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Lanca do skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. 1Maja. Ruch odbywać się będzie jednokierunkowo w kierunku ul. 1Maja. Wzdłuż jezdni zostanie wyznaczony ciąg pieszy.

 

SCHEMAT 1 

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

SCHEMAT 4

 

SCHEMAT 5

 

SCHEMAT 6

 

[AKTUALIZACJA  28.08.2018]

W związku z planowanym w dniach 29.08-01.09.2018r układaniem warstw bitumicznych na ul. Partyzantów odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lanca w dniu 28.08.2018r.  nastąpi zamknięcie ul. Lanca.
Dojazd do posesji przy ul. Partyzantów i ul. 1Maja zgodnie z załączonym schematem.

SCHEMAT 

 

[AKTUALIZACJA  27.08.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z 31.08.18/01.09.18, zmieni się organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Partyzantów, uczestnicy ruchu jadący od ul. Artyleryjskiej zostaną przekierowani na przeciwległą jezdnię istniejącą "przelotką".

 

SCHEMAT 1 

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  16.07.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów od poniedziałku, 16 lipca 2018r, zmieni się organizacja ruchu. Dojazd do ulicy Partyzantów na odcinku od ul.1 Maja do ul. Kajki będzie się odbywał ulicami Lanca i Samulowskiego.


UWAGA! Ulica Mazurska będzie nieprzejezdna.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  9.07.2018]

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów na 9/10 lipca 2018r

 

[AKTUALIZACJA  29.06.2018]

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów na 6/7 lipca 2018r

 

[AKTUALIZACJA  27.06.2018]

Informujemy, że z 29/30.06.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

Zostanie zamknięty wlot z ul. Partyzantów w ul. 1 MAJA. Kierujący zostaną przekierowani na ul. 1 Maja na przeciwległy pas ruchu a następnie za skrzyżowaniem z ul. Partyzantów wrócą poprzez rozebraną wysepkę na dotychczasowy tor jazdy.

 

SCHEMAT

 

 

[AKTUALIZACJA  29.05.2018]

Informujemy, że z 01/02.06.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

Zostanie zamknięty wlot z ul. Kajki w Partyzantów.  Kierujący, którzy dotychczas poruszali się ul. Kajki, a następnie ul. Partyzantów do Ronda Bema, będą mieli możliwość dojechać do ul. Partyzantów tymczasową nawierzchnią na przedłużeniu ul. Kruka i dalej do Ronda Bema.

 

Po tych zmianach prace obejmą praktycznie całą długość i szerokość ul. Partyzantów, także na tym odcinku. Kierowcy będą poruszać się po tymczasowej nawierzchni poza jezdnią. Zostanie także wygrodzony co najmniej półtorametrowej szerokości przejście, z którego będą mogli korzystać piesi.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca czerwca.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  08.05.2018]

 

Informujemy, że z 11/12.05.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

 

Nastąpi zamknięcie wlotu z ul. 1 Maja w ul. Partyzantów. Kierujący, którzy dotychczas poruszali się chodnikiem od KWP i włączali się do ruchu na wysokości skrzyżowania z ul. Lanca będą poruszać się chodnikiem dalej do ul. 1 Maja. Zaprojektowano możlowość lewoskrętu w ul. Mrongowiusza z ul. 1 Maja. Wyłączono z ruchu prawy pas jezdni ze skrzyżowaniem ul. 1 Maja z ul. Mrongowiusza. Wytyczono nowe kierunki objazdu poprzez ul. Mrongowiusza, Kruka, Mickiewicza, Kościuszki, Kętrzyńskiego dla jadących od ul. Artyleryjskiej i Wojska Polskiego. Dla przeciwnego kierunku objazd wytyczono ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Kruka, Piłsudskiego.

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  12.02.2018]

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 9/10 lutego 2018 roku nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu.

 

SCHEMAT

SZCZEGÓŁY ZMIAN W KOMUNIKACJI

 

 

[AKTUALIZACJA  01.02.2018]

 

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 2/3 lutego 2018 roku nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z otwarciem przejazdu jednokierunkowego z Placu Bema w ulicę Kopernika oraz zamknięciem ul.Partyzantów od ul. Lanca do Placu Bema z lokalnymi dojazdami do nieruchomości z ulic Samulowskiego, Mazurskiej, Kajki lub Kruka (dawna Dąbrowszczaków) oraz jednokierunkowym wyjazdem do Placu Bema.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nowy schematy tymczasowej organizacji ruchu

 

SCHEMAT

 

MAPA1  
MAPA2 
MAPA3 
MAPA4 
MAPA5 
MAPA6

 

SCHEMAT
MAPA 8

 

[AKTUALIZACJA  6.12.2017]

W nocy z wtorku na środę (z 5 na 6 grudnia) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku
ul. Partyzantów. W związku z kolejnym etapem prac od skrzyżowania Partyzantów z ul. Mazurską jednokierunkowo ruch pojazdów zostanie przekierowany na chodnik w stronę ul. Kajki. Obecna organizacja ruchu zostanie utrzymana do końca roku.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  17.10.2017]

 

Kolejna reorganizacja ruchu na ulicy Partyzantów. W nocy z czwartku na piątek  (19/20 października) drogowcy zajmą pas ruchu od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema.

Prace budowlane obejmą kolejny fragment remontowanej ulicy Partyzantów, od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema. Na tym odcinku, w nocy z czwartku na piątek (19/20 października), wyłączony zostanie jeden pas ruchu. Ruch     w obu kierunkach odbywać się będzie po lewym pasie (od strony torów). Na objętym zmianami obszarze pojawi się oznakowanie poziome rozdzielające pasy jezdni dwukierunkowej. W związku z reorganizacją ruchu zmieni się również lokalizacja przystanku, który z ul. Partyzantów zostanie przeniesiony na ul. Kajki (przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów). Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  25.09.2017]

W nocy z 4 na 5 października (środa/czwartek) wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ul. Partyzantów. 

W związku z kolejnym etapem prac, nastąpi zmiana organizacji  ruchu na ul. Partyzantów. Zmiany obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Lanca do skrzyżowania z ul. Samulowskiego. Cały ten fragment zostanie zamknięty dla ruchu. Dojazd do Liceum Plastycznego i PCK  będzie możliwy jedynie chodnikiem od ul. Samulowskiego. Wyłączeniu ulegnie również jeden pas ruchu od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Kajki oraz jeden pas ul. Samulowskiego. Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  24.08.2017]

Na ulicy Partyzantów ruszają roboty budowlane. W związku z tym, w nocy z 2 na 3 września (sobota/niedziela) zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie prac z ruchu wyłączona zostanie cześć ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Samulowskiego do ulicy Kajki.  Dostępny pozostanie tylko dojazd do posesji.

Na tym odcinku, wykonawca prac firma Balzola Sp. z o.o. sfrezuje nawierzchnię, będzie prowadziła prace rozbiórkowe oraz rozpocznie budowę kanalizacji deszczowej.

Zalecane objazdy prowadzić będą ulicami: Partyzantów – Lanca – Mickiewicza – Dąbrowszczaków – Kajki – Partyzantów.

Inwestycja "Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów" ma być gotowa do połowy 2018 roku.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  - FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku ze zmianą  organizacji ruchu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu informuje, że skorygowane będą trasy przejazdu trzech dziennych linii autobusowych: 116, 120 i 309 (ta ostatnia wznawia kursowanie 1 października). Linie 116 i 120 od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kajki pojadą ulicami: Kajki, pl. Pułaskiego, Kościuszki do al. Piłsudskiego. Linia 309 również pojedzie ul. Kajki do pl. Pułaskiego, a dalej ul. Kopernika do al. Piłsudskiego. Zawieszone zostaje funkcjonowanie tymczasowych przystanków „Teatr im. S. Jaracza” usytuowanych po obu stronach ulicy przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lanca.

SCHEMAT UKŁADU KOMUNIKACJNEGO

 

<