• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych : dostępny przez cały tydzień i przez całą dobę dyżurując pod numerem telefonu: 730-822-320 w okresie 01.09.18–31.12.18r.
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
Opublikowano: 6 grudnia 2018 09:59 | Aktualizacja: 6 grudnia 2018 12:14
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

w sezonie 2018/2019.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje o zasadach zimowego utrzymania dróg Wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019.

 

Informacje o sytuacji na drogach wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego  można uzyskać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  pod numerem telefonu: 89-534-53-83.

 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu – nr. tel. – 55-230-69-74 lub 600-437-908;
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie  – nr. tel. – 89-752-47-19;
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy – nr. tel. – 89-625-21-56 lub 784-923-098;
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku – nr. tel. – 87-520-20-30

Zimowemu utrzymaniu podlega blisko 1 870 km dróg wojewódzkich utrzymywanych w czterech standardach II- V zgodnie z uchwałą Nr 55/290/06/II  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na kwalifikację dróg do poszczególnych standardów wpływ miały funkcja jaką pełni droga w układzie komunikacyjnym województwa, wartość średniego ruchu dobowego (SDR) oraz możliwości finansowe.

 • Standard II  –  ulice w miastach  ---  155 km;
 • Standard III – główne drogi, na których (SDR), wynosi ponad 1500 pojazdów na dobę    --- 362 km;
 • Standard IV – większość dróg, (SDR) waha się 500 – 1500 pojazdów na dobę ---- 793km;
 • Standard V – lokalne drogi, gdzie (SDR) jest poniżej 500 pojazdów na dobę  --- 560 km.

 

W strukturze ZDW w Olsztynie znajdują się 4 Rejony Dróg Wojewódzkich: w Elblągu, Kętrzynie, Nidzicy i Olecku  podległymi im 12 Obwodami Dróg – (Elbląg, Morąg, Pieniężno, Kętrzyn, Bartoszyce, Biskupiec, Mrągowo, Nidzica, Iława, Działdowo, Gołdap, Olecko).

     

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg  (w skrócie ZUD) wykonane są przez 28 wykonawców, z którymi zostały podpisane umowy na poszczególne zadania drogowe (drogi i odcinki dróg przebiegające przez poszczególne Rejony). Wykonawcy posiadają do dyspozycji przy akcji zimowego utrzymania dróg 161 jednostek sprzętu (zestaw nośnik + posypywarka + pług (74 zestawy), pługi na pojazdach + pługi na ciągnikach (72 szt.), równiarki (15szt.)).

 

Na obszarze działania ZDW w Olsztynie zostało utworzonych 35 składowisk materiałów, w których znajduje się mieszanka piaskowo-solna i sól oraz materiały uszorstniające.

 

Osłonę meteorologiczną przy pracach ZUD zapewniają:

 1. Prognozy pogody otrzymywane są z Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego przez Zarząd i Rejony Dróg, a także Obwody Dróg Wojewódzkich w cyklu:
  • prognozę krótkoterminową (do 24 godzin);
  • prognozę krótkoterminową (do 48 godzin);
  • prognozę krótkoterminową (do 24 godzin);
  • prognozę średnioterminową (do 120 godzin);
  • ostrzeżenia o nagłych zmianach pogody, każdorazowo, gdy zaistnieje zagrożenie wystąpienia zjawisk atmosferycznych utrudniających ruch na drodze.

      2. Posiadanie własnych 11 lokalnych stacji meteo zlokalizowanych przy siedzibach
         4 Rejonów (Elbląg, Kętrzyn, Nidzica, Olecko) i Obwodów (Morąg, Pieniężno, Bartoszyce, Biskupiec, 
         Iława, Lidzbark, Gołdap).

 

Rozpoczęcie dyżurów w siedzibie ZDW w Olsztynie  (z przerwami w czasie długich okresów pogodowych z dodatnią temperaturą) przewidziane jest wraz z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla okresu zimowego. W Rejonach i Obwodach Drogowych wprowadzenie dyżurów jest uzależnione od temperatury i warunków pogodowych, które mają wpływ na uruchomienie pracy sprzętu, czyli rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości drogowej. Dyżury mają na celu koordynowanie i nadzorowanie prac, a ich zakres uzależniony jest od lokalnych potrzeb, zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognoz zmian pogodowych.

 

            W razie trudnej sytuacji na drogach lub niekorzystnych zdarzeń powoływany jest doraźny zespół reagowania w skład, którego wchodzi Z-ca Dyrektora do spraw zarządzania siecią i pracownicy wydziału dróg oraz odpowiedniego rejonu i obwodu drogowego.

 

            Informacje o sytuacji na drogach w sezonie zimowym można uzyskać w czasie pełnienia dyżurów w ZDW pod te. 89-534-53-83 tel. Kom. 606-325-725 oraz RDW.

 

            Informację o zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie  2018/2019  wysłano do mediów, starostw, urzędów miasta i gmin, komend straży pożarnej, policji, centrum ratunkowego, większych przewoźników, zarządzających drogami publicznymi i zarządów sąsiednich województw.

 

Poniżej przedstawiamy przestrogę skierowaną do kierowców oraz mały słowniczek podstawowych określeń drogowych:

W porze zimowej należy zawsze pamiętać, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację i dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę, żeby prędkość pojazdu dostosować do warunków aktualnie panujących na drogach”.

 

Świerzy opad śniegu

Świerzy opad śniegu usuwają z dróg pługi, na szerokich drogach odgarniamy je na prawe pobocze, na wąskich na obie strony drogi. Prędkość pracy pojazdu uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle od 15 km/h do 40km/h.

 

Śliskość pośniegowa

Występuje wtedy, gdy warstwa nieusuniętego śniegu przymarza do jezdni, tworząc ubitą, kilkumetrową warstwę. Przy silnych mrozach jej usunięcie przy wykorzystaniu pługów jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe. Do zapobiegania śliskości dróg wykorzystujemy piaskarki, rozsypywane przez nie kruszywo czyni powierzchnię drogi bardziej szorstką, zwiększając przyczepność pojazdów do jezdni. Posypywanie powtarza się w miarę ubywania warstwy kruszywa na skutek wiatru i ruchu pojazdów.

 

Gołoledź 
Zjawisko to, to pokrywa nawierzchni drogi gładką i przezroczystą warstwą lodu o grubości kilku milimentów i powstaje wtedy, gdy deszcz, mżawka lub mgła opadają na zamrożoną jezdnię.

 

      Lodowica

Różni się od gołoledzi tym, że lód przymarznięty do nawierzchni jezdni ma grubość kilku centymetrów i warstwa tworzy się w wyniku zamarzania opadu deszczu lub topniejącego śniegu. Żeby zapobiegać temu zjawisku drogowcy za pomocą pługów oczyszczają nawierzchnię z topniejącego śniegu, a następnie rozsypują środki chemiczne, które obniżają temperatury zamarzania wody.

 

Nabój śnieżny

Nabój śnieżny to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o grubości do kilku centymetrów, przymarznięta do nawierzchni jezdni. Do zrywania jego w zależności od grubości jego zalegania, drogowcy stosują między innymi pługi lemieszowe oraz równiarki wyposażone w specjalne uzębione lemiesze.

 

KIEROWCO  PAMIĘTAJ:

 

 • Zmień w odpowiednim czasie opony na zimowe;
 • Zawsze dostosuj prędkość pojazdu do warunków panujących na drodze;
 • Poznaj standardy zimowego utrzymania dróg, po których się poruszasz.

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 

Opis standardów ZUD (zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich)

 

Wykaz_telefonów_dyżurnych_ZUD

 

żródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 

 

 

 

<