• MAPA JAKOŚCI POWIETRZA Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.
Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Opublikowano: 9 stycznia 2019 10:07 | Aktualizacja: 15 marca 2019 13:45
Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Zagrożenia spowodowane intensywnymi opadami śniegu.

         W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu

mogącymi powodować zagrożenie m. inn. dla

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych

obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności

publicznej, proszę o zwrócenie uwagi na realizację

obowiązków przez administratorów, właścicieli i zarządców

obiektów, związanych z koniecznością odśnieżania dachów.

 

 

źródło: Szef Obrony Cywilnej


 

<