• Szczepienie – transport – infolinia: 603 777 858 w g. od 8:00 do 15:00. Uwaga: na wskazany nr infolinii nie należy dzwonić przed umówieniem wizyty w punkcie szczepień. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia
PRZEBUDOWA UL. ŻNIWNEJ I WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. ARMII KRAJOWEJ
Opublikowano: 28 października 2019 10:54 | Aktualizacja: 29 listopada 2019 12:15
PRZEBUDOWA UL. ŻNIWNEJ I WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. ARMII KRAJOWEJ

28-29-30 października 2019 roku

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2019 roku rozpoczęły się prace drogowe na ulicach Erdmanowej oraz Cichej. Roboty objęły także ul. Wadąską, dlatego dojazd do cmentarza komunalnego w Dywitach wyznaczono od strony al. Wojska Polskiego.

Z kolei w dniu 29 października 2019 roku rozpoczną się kilkudniowe z prace polegające na przebudowie odcinka ul. Żniwnej wraz budową przepustu pod drogą (na strudze Dajtki). W tym czasie gruntowy odcinek ul. Żniwnej będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Kolejne roboty zaplanowano 30 października 2019 roku na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Warszawską. Zadanie będzie polegało na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na dwóch pasach - prawoskręcie i środkowym. Prace będą przeprowadzone w godz. 17-22, w ramach tzw. robót gwarancyjnych.

Jednocześnie informujemy, że postęp prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych i może wpłynąć na termin ich ukończenia.
<