• Punkt Recepcyjny w Olsztynie: ul. Niepodległości 53/55- Tel. 797-829-617. Punkt czynny całodobowo.
Zmiana organizacji ruchu skrzyżowanie ul. Synów Pułku/ Krasickiego
Opublikowano: 21 września 2021 07:18 | Aktualizacja: 10 maja 2022 12:24
Zmiana organizacji ruchu skrzyżowanie ul. Synów Pułku/ Krasickiego

od 13 maja 2022r.

[Aktualizacja  10.05.2022]

Istotne zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Synów Pułku od dnia 13.05.2022 r.
W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:
od godz. 22-giej w piątek 13 maja br. planuje wprowadzić istotne zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Krasickiego i Synów Pułku.
Na skrzyżowaniu nastąpi korekta pasów ruchu oraz zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Ruch po ul. Synów Pułku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do zjazdu do ZDW odbywać będzie się dwukierunkowo po jednej jezdni (od strony ogrodów działkowych). 
Przystanek autobusowy „Synów Pułku (Krasickiego)” powróci do pierwotnej lokalizacji, a przystanek „Synów Pułku” zostanie wyznaczony na ul. Krasickiego przed skrzyżowanie z ul. Synów Pułku. 
Do ul. Murzynowskiego ciąg pieszy  zostanie wyznaczony przy parkingach osiedla Nagórki. 
Wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną uwagę. Przepraszamy za utrudnienia.

MAPA

MAPA

 

[Aktualizacja  14.01.2022]

 

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Synów Pułku i ul. od Krasickiego

 

Od dnia 17.01.2022 roku wystąpią zmiany w organizacji ruchu i związane z tym utrudnienia przejazdu przez skrzyżowanie ulic Synów Pułku i Krasickiego: na skrzyżowaniu obowiązywać będzie sygnalizacja świetlna dostosowana do nowego układu skrzyżowania. Ciągi piesze pozostaną utrzymane.

Zachodnia jezdnia ul. Krasickiego na odcinku od ul. Synów Pułku do ul. Murzynowskiego wlot na skrzyżowanie po stronie osiedla Nagórki zostanie zamknięta. Wlot na skrzyżowanie będzie dwukierunkowy jezdnią od strony osiedla Mazurskiego. Brak będzie możliwości skrętu w lewo w ulicę Synów Pułku, a także w ulicę Murzynowskiego. Objazd został wyznaczony poprzez ul. Wańkowicza. Wyjazd z ul. Murzynowskiego w ul. Krasickiego możliwy będzie wyłącznie w prawo.

Przystanek „Synów Pułku (Krasickiego)” przeniesiony zostanie w nową lokalizację przy ul. Murzynowskiego.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o szczególną uwagę w związku ze zmianami w organizacji ruchu. O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.

MAPA

MAPA

 

[Aktualizacja  05.01.2022]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Synów Pułku od 10 stycznia 2022 roku.

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że

od dnia 10.01.2022 roku nastąpi zmiana w czasowej organizacji ruchu na ul. Synów Pułku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pstrowskiego i ul. Krasickiego. Ruch samochodowy będzie odbywał się po jednej jezdni w dwóch kierunkach po stronie ZDW.

Jednocześnie informujemy, że dojazd do ogródków działkowych będzie możliwy zarówno od strony ul. Synów Pułku jak i ul. Metalowej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez jadących zarówno od strony ul. Pstrowskiego jak i ul. Krasickiego.

 

MAPA

 

MAPA

 

[Aktualizacja 14.10.2021]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Synów Pułku od 16 grudnia 2021 r.

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex Mostostal - Trakcja, informuje, że od dnia 16.12.2021 roku nastąpi zmiana w czasowej organizacji ruchu na ul. Synów Pułku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pstrowskiego i ul. Krasickiego. Ruch samochodowy będzie odbywał się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez jadących zarówno od strony ul. Pstrowskiego jak i ul. Krasickiego.

Jednocześnie informujemy, że dojazd do ogródków działkowych będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Metalowej.

MAPA

MAPA

[Aktualizacja 11.10.2021]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Synów Pułku od 12 października 2021.

Informujemy, że od dnia 12.10.2021 roku nastąpi zmiana w czasowej organizacji ruchu na ul. Synów Pułku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pstrowskiego i z ul. Krasickiego. Zmiana polega na wykorzystaniu innej niż dotychczas jezdni do ruchu dwukierunkowego. Ruch na tymczasowej przewiązce zostanie skierowany na jezdnię obecnie zamkniętą z powodu prowadzonych robót. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez jadących i to zarówno od strony ul. Pstrowskiego jak i ul. Krasickiego. Jednocześnie informujemy, że zostaje przywrócony dojazd do ogródków działkowych i teraz będzie on możliwy zarówno od ul. Synów Pułku jak i ul. Metalowej.

 

SCHEMAT

 

[Aktualizacja 05.10.2021]

Zmiana organizacji ruchu pieszo-rowerowego na ul. Synów Pułku od 08 października 2021 roku.

W związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie od piątku 08.10.2021r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu pieszo-rowerowego na ul. Synów Pułku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pstrowskiego i ul. Krasickiego. W pierwszym etapie zostanie zamknięty ciąg pieszo-rowerowy po stronie osiedla Mazurskiego, a ruch pieszych będzie się odbywał chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Zamknięcie ścieżki rowerowej powoduje konieczność objazdu drogami dla rowerów przez ul. Sikorskiego. Nie ulegnie zmianie lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej.

Schemat

Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

 

[Aktualizacja 21.09.2021]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Synów Pułku od 25 września 2021 roku do odwołania

 

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex Mostostal - Trakcja, informuje, że

od dnia 25.09.2021 roku wystąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Synów Pułku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pstrowskiego i ul. Krasickiego. Ruch będzie się odbywał po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez jadących i to zarówno od strony ulicy Pstrowskiego jak i Krasickiego. Jednocześnie informujemy, że dojazd do ogródków działkowych będzie możliwy wyłącznie od ul. Metalowej oraz wystąpią roboty przygotowawcze wyłączające odcinkowo jeden pas ruchu na każdej jezdni. O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państw na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

 

MAPA

MAPA

<