• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Bezpieczny MOF

System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach

Opis dokumentu - Dostawa, instalacja i uruchomienie 77 syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Format: PDF
Publikacja: 2019-10-30 10:35:51

<