• Punkt Recepcyjny w Olsztynie: ul. Niepodległości 53/55- Tel. 797-829-617. Punkt czynny całodobowo.
Bezpieczny MOF

System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach

Opis dokumentu - Dostawa, instalacja i uruchomienie 77 syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Format: PDF
Publikacja: 2019-10-30 10:35:51

<