• Punkt Recepcyjny w Olsztynie: ul. Niepodległości 53/55- Tel. 797-829-617. Punkt czynny całodobowo.
Polityka prywatności
Dostęp do danych osobowych używanych w aplikacji mobilnej Bezpieczny Olsztyn.

Wszelkie dane osobowe gromadzone podczas rejestrowania zgłoszenia w aplikacji mobilnej Bezpieczny Olsztyn są chronione i zabezpiecznone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,Dz.U.2014.1182 j.t. z późn.zm.).

Portal Bezpieczny Olsztyn został zgłosznony do GIODO i dane w nim gromadzone nie są udostępniane osobom trzecim.

Wszelkie dane gromadzone podczas rejestracji zgłoszenia, są wykorzystywane tylko w celu późniejszej ewentualnej weryfikacji zgłoszenia (kontaktu ze zgłaszającym celem doprecyzowania treści zgłoszenia)

Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, może skorzystać z trybu anonimowego.

Jakiego rodzaju dane gromadzimy w aplikacji mobilnej?

W trakcie rejestracji aplikacji mobilnej w systemie, pobieramy i przekazujemy do systemu następujące informacje:

  • Nazwę i numer wersji systemu operacyjnego urządzenia
  • Wersję aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
  • Wybrane opcje komunikatów (turystyczne, dotyczące miasta, dotyczące powiatu, wybane dzielnice i ulice do których system może przesyłać zwrotnie komunikaty alarmowe)

Jakiego rodzaju dane przesyłamy dodając zgłoszenie aplikacją mobilną?

Dodając zgłoszenie użytkownik aplikacji mobilnej ma prawo nie udostępniać swoich danych wybierając opcję "zgłoszenia anonimowego"

Jeśli zgadza się na przekazanie swoich danych, system prześle do portalu Bezpieczny Olsztyn następujące dane:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Email
  • Numer telefonu
  • Aktualna pozycja GPS

Pozycja GPS urządzenia mobilnego

W chwili dodawania zgłoszenia użytkownik ma prawo udostępnić swoją aktualną pozycję GPS (o ile urządzenie posiada taką funkcję). Aplikacja prześle dane lokalizacyjne tylko w przypadku świadomego oznaczenia odpowiedniej funkcji w formularzu.

<