• Informujemy, iż w dniu 24.04.2019 w związku z awarią sieci ciepłowniczej planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”. Szczegóły w artykule: Przebudowa ul. Towarowej.