• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320