• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Ważne telefony

TELEFONY ALARMOWE

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
Niepodległości 16, Olsztyn
112
POLICJA
Partyzantów 23, Olsztyn
112
STRAŻ POŻARNA
Niepodległości 16, Olsztyn
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pstrowskiego 28B, Olsztyn
999
REGIONALNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa ul. Augustowska 44 10-683 Olsztyn
89 5228 112
STRAŻ MIEJSKA
Żołnierska 13a, 10-558 Olsztyn
986
<