• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Ważne telefony

BEZDOMNI

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH –        89 521-04-49
INFOLINIA – http://www.uw.olsztyn.pl/  800-165-320
<