• Od dnia 26.08.2019 r. na ul. Jagiellońskiej planowane jest wprowadzenie 2 etapu tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu jezdni od skrzyżowania z ul. Wrocławską (wraz z częścią skrzyżowania od strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego) do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (bez skrzyżowania).
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].
Opublikowano: 24 sierpnia 2017 12:02 | Aktualizacja: 17 lipca 2019 09:22
Przebudowa ul. Partyzantów [ Na bieżąco aktualizowane ].

z dniem 1 lipca 2019 roku, autobusy linii nr 101, 109, 116, 120 wracają na stałe trasy po ul. Partyzantów

 

[AKTUALIZACJA  26.06.2019]

 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje że w związku z zakończeniem prac drogowych na ul. Partyzantów i przywróceniem jej odcinka - od pl. Bema do ul. 1 Maja – z dniem 1 lipca 2019 roku, autobusy linii nr 101, 109, 116, 120 wracają na stałe trasy po ul. Partyzantów (bez objazdu ul. Kopernika). Zmiany będą dotyczyły również funkcjonowania przystanków. Szczegóły przedstawia poniższy 

 

SCHEMAT TRAS LINII AUTOBUSOWYCH NA UL. PARTYZANTÓW

 

 

[AKTUALIZACJA  27.05.2019]

Wykonawca robót informuje, że dnia 04.06.2019  zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

  • Zostanie wyłączona druga połowa ulicy Kajki od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków.   Ruch na tym odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo.  Możliwy będzie przejazd z ul. Partyzantów do ul. Dąbrowszczaków.  Wjazd na ul. Partyzantów będzie możliwy przez ul. Mazurską.

 

MAPA

 

[AKTUALIZACJA  27.05.2019]

Wykonawca robót ul. Partyzantów informuje, że została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

  • Wyłączony z ruchu został odcinek ul. 1 Maja od ul. Partyzantów w kierunku tunelu. Dojazd do posesji wytyczony został poprzez parking KWP w Olsztynie.
  • Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 03.06.2019r.

 

MAPA

 

[AKTUALIZACJA  22.05.2019]

Wykonawca robót informuje, że dnia 23.05.2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

1) na potrzeby robót wykończeniowych na ul. Kajki w pierwszym etapie (2 tygodnie) zostanie wyłączona z ruchu połowa ulic od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków. Ruch będzie odbywać się dwukierunkowo. W drugim etapie (2 tygodnie) zostanie wyłączona druga połowa ul. Kajki od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków. Ruch na tym odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo. Możliwy będzie przejazd z ul. Partyzantów do ul. Kruka.

2) na potrzeby robót wykończeniowych wyspy kanalizującej na wjeździe na Rondo Bema zostanie wytyczone tymczasowe przejście dla pieszych na ul. Partyzantów. Wjazd na rondo Bema z ul. Partyzantów możliwy będzie tylko z prawego pasa.

Dnia  24.05.2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:

1) wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. 1 Maja od ul. Partyzantów w kierunku tunelu. Dojazd do posesji wytyczony zostanie przez parking KWP w Olsztynie.

 

MAPA1

MAPA2

MAPA3

MAPA4

 

[AKTUALIZACJA  29.04.2019]

Wykonawca robót informuje, że z 30.04.2019r na 01.05.2019r udostępnia ruch dwukierunkowy na całym przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów od ul. 1Maja do ronda Bema z wyłączeniem BUS-pasów. Wyłączenie będzie obowiązywać na czas wykonywania robót związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania zieleni. Jednocześnie wykonawca informuje, że zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która dotyczy zajęcia BUS-pasów na czas prac wykończeniowych. Zajęcie BUS-pasów będzie przebiegać etapowo.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA  19.04.2019]

Wykonawca robót informuje, że w związku z kolejnym etapem prac na ul. Partyzantów w nocy z 19.04.19 na 20.04.19 zostanie zamknięte skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Partyzantów.  Za skrzyżowaniem ul. 1Maja z ul. Mrongowiusza obowiązywać będzie zakaz ruchu z wyłączeniem dojazdu do posesji przy ul. 1 Maja 3. Objazd w kierunku ul. Artyleryjskiej przebiegać będzie ul. Ratuszową, Curie-Skłodowskiej. Przez rozebraną wyspę na ul. Partyzantów kierujący powrócą na dotychczasowy tor jazdy. Objazd w kierunku ul. 1 Maja przebiegać będzie ul. C. Skłodowskiej, Ratuszową.   

MAPA

 

 

[AKTUALIZACJA  16.04.2019]

Wykonawca robót informuje, że w związku z kolejnym etapem prac na ul. Partyzantów dnia 16 kwietnia zmienia się organizacja ruchu. Na potrzeby ułożenia warstwy ścieralnej na ul. Partyzantów etapowo zostaną wyłączone z ruchu odcinki:

 

W I etapie (rys.1) - między ul. 1 Maja a ul. Samulowskiego;

W II etapie (rys.2) - między ul. Samulowskiego a ul. Mazurską;

W II etapie (rys.3) - między ul. Mazurską a ul. Kajki;

W IV etapie (rys.4) - między ul. Kajki a rondem Bema

 

Zmiany organizacji ruchu:

 

Rys.1 Wyłączenie pasa ruchu na rondzie Bema z możliwym ręcznym kierowaniem  ruchem na czas układania warstwy ścieralnej na ul. Partyzantów  w dniu 17.04.2019r.

 

Rys. 2. Objazd na czas układania warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Partyzantów.  Za skrzyżowaniem ul. 1Maja z ul. Mrongowiusza obowiązywać będzie zakaz ruchu z wyłączeniem dojazdu do posesji przy ul. 1Maja 3. Objazd w kierunku ul. Artyleryjskiej przebiegać będzie ul. Ratuszową, Curie-Skłodowskiej. Przez rozebraną wyspę na ul. Partyzantów kierujący powrócą na dotychczasowy tor jazdy.  Objazd w kierunku ul. 1 Maja przebiegać będzie ul. Ratuszową, Curie-Skłodowskiej. Objazd będzie obowiązywał w godzinach między 23:00 a 5:00.

 

Wprowadzony zostaje zakaz parkowania wzdłuż całego odcinka ul. Partyzantów na czas sprzątania nawierzchni pod ułożenie warstwy ścieralnej pod rygorem odholowania.

Rys1

Rys2

 

[AKTUALIZACJA  22/23.03.2019]

 

22/23.03.2019 r.  rozpocznie się  kolejny etap prac przy przebudowie ul. Partyzantów i zmieni się organizacja ruchu.  Ruch pojazdów na ul. 1 Maja na wysokości Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zostanie przekierowany na przeciwny pas ruchu. Za skrzyżowaniem z ul. Partyzantów ruch pojazdów powróci na dotychczasowy tor. Odcinek ul. 1 Maja od posesji Partyzantów 7 do podziemnego przejścia dla pieszych zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do posesji przy ul. Partyzantów nr 1/2, 6,7,8,9 i garaży zostanie wyznaczony chodnikiem z prawej strony wzdłuż ul. 1 Maja od kwiaciarni w stronę przejścia podziemnego. Zjazd z ul. 1 Maja w ul. Partyzantów zostanie zamknięty. Zostanie otwarty wylot z ul. Lanca w ul. Partyzantów. Pozostały odcinek od ul. Lanca w kierunku ronda Bema pozostaje bez zmian.

 

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  25/26.01.2019]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  25/26.01.19, zmieni się organizacja ruchu.  Zostanie otwarty wlot z ul. 1 Maja w ul. Partyzantów. Dla ruchu udostępniony zostanie odcinek do skrzyżowania z ul. Lanca. Dla jadących od ul. 1 Maja zaprojektowano nakaz jazdy w prawo w ul. Lanca, która z koleina na potrzeby tej organizacji będzie ulicą ślepą, a na odcinku realizowanych prac budowlanych również jednokierunkową. W ciągu ul. Partyzantów zaprojektowano dodatkowe przejścia dla pieszych. 

SCHEMAT 1

 

[AKTUALIZACJA  21/22.12.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  21/22.12.18, zmieni się organizacja ruchu. Skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. 1 Maja – nastąpi udostępnienie dwóch jezdni w kierunku Ratusza.  

SCHEMAT 1 

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

 

[AKTUALIZACJA  15/16.11.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  15/16.11.18, zmieni się organizacja ruchu. W obrębie skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. 1 Maja, uczestnicy ruchu jadący od ul. Artyleryjskiej, zostaną przekierowani na przeciwległą jezdnię poprzez rozebraną wysepkę. Jednocześnie zostanie zamknięty odcinek ul. Partyzantów od 1 Maja do ul. Lance. Na pozostałym odcinku ul. Partyzantów w kierunku ronda Bema organizacja ruchu nie podlega zmianie.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  29.10.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z  30/31.10.18, zmieni się organizacja ruchu. Zostanie otwarty wlot z ul. 1Maja w ul. Partyzantów. Dla ruchu udostępniony zostanie odcinek do skrzyżowania z ul. Lance. Dla jadących od ul. 1 Maja zaprojektowano nakaz jazdy w prawo w ul. Lanca, która na potrzeby tej organizacji będzie ulicą ślepą, a na odcinku realizowanych prac budowlanych również jednokierunkową.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  18.10.2018]

Zmiany na ul. Partyzantów

Pierwsza zmiana zostanie wprowadzona w najbliższy weekend (w nocy z piątku na sobotę, 19/20 października) i będzie polegała na otwarciu wjazdu od ulicy Partyzantów do ronda Bema.

Druga zmiana zostanie wprowadzona w najbliższy weekend i będzie polegała na tym że kierowcy będą mogli dojechać od ul. Lanca do ronda Bema.

Przy czym na razie będzie możliwy tylko wyjazd (od Partyzantów do Bema).

Kolejnym ułatwieniem dla poruszających się w tym rejonie kierowców będzie zakończenie prac na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Partyzantów. Ma to nastąpić do końca miesiąca.

 

SCHEMAT

 

 

[AKTUALIZACJA  28.09.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z 05.10.18/06.10.18, zmieni się organizacja ruchu. Zostanie odblokowany wlot/wylot w ul. 1 Maja w stronę przejścia podziemnego. Dla ruchu zostanie udostępniony odcinek jezdni od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Lanca do skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. 1Maja. Ruch odbywać się będzie jednokierunkowo w kierunku ul. 1Maja. Wzdłuż jezdni zostanie wyznaczony ciąg pieszy.

 

SCHEMAT 1 

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

SCHEMAT 4

 

SCHEMAT 5

 

SCHEMAT 6

 

[AKTUALIZACJA  28.08.2018]

W związku z planowanym w dniach 29.08-01.09.2018r układaniem warstw bitumicznych na ul. Partyzantów odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lanca w dniu 28.08.2018r.  nastąpi zamknięcie ul. Lanca.
Dojazd do posesji przy ul. Partyzantów i ul. 1Maja zgodnie z załączonym schematem.

SCHEMAT 

 

[AKTUALIZACJA  27.08.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów z 31.08.18/01.09.18, zmieni się organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Partyzantów, uczestnicy ruchu jadący od ul. Artyleryjskiej zostaną przekierowani na przeciwległą jezdnię istniejącą "przelotką".

 

SCHEMAT 1 

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  16.07.2018]

W związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów od poniedziałku, 16 lipca 2018r, zmieni się organizacja ruchu. Dojazd do ulicy Partyzantów na odcinku od ul.1 Maja do ul. Kajki będzie się odbywał ulicami Lanca i Samulowskiego.


UWAGA! Ulica Mazurska będzie nieprzejezdna.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  9.07.2018]

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów na 9/10 lipca 2018r

 

[AKTUALIZACJA  29.06.2018]

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów na 6/7 lipca 2018r

 

[AKTUALIZACJA  27.06.2018]

Informujemy, że z 29/30.06.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

Zostanie zamknięty wlot z ul. Partyzantów w ul. 1 MAJA. Kierujący zostaną przekierowani na ul. 1 Maja na przeciwległy pas ruchu a następnie za skrzyżowaniem z ul. Partyzantów wrócą poprzez rozebraną wysepkę na dotychczasowy tor jazdy.

 

SCHEMAT

 

 

[AKTUALIZACJA  29.05.2018]

Informujemy, że z 01/02.06.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

Zostanie zamknięty wlot z ul. Kajki w Partyzantów.  Kierujący, którzy dotychczas poruszali się ul. Kajki, a następnie ul. Partyzantów do Ronda Bema, będą mieli możliwość dojechać do ul. Partyzantów tymczasową nawierzchnią na przedłużeniu ul. Kruka i dalej do Ronda Bema.

 

Po tych zmianach prace obejmą praktycznie całą długość i szerokość ul. Partyzantów, także na tym odcinku. Kierowcy będą poruszać się po tymczasowej nawierzchni poza jezdnią. Zostanie także wygrodzony co najmniej półtorametrowej szerokości przejście, z którego będą mogli korzystać piesi.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca czerwca.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  08.05.2018]

 

Informujemy, że z 11/12.05.2018r nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Partyzantów: 

 

Nastąpi zamknięcie wlotu z ul. 1 Maja w ul. Partyzantów. Kierujący, którzy dotychczas poruszali się chodnikiem od KWP i włączali się do ruchu na wysokości skrzyżowania z ul. Lanca będą poruszać się chodnikiem dalej do ul. 1 Maja. Zaprojektowano możlowość lewoskrętu w ul. Mrongowiusza z ul. 1 Maja. Wyłączono z ruchu prawy pas jezdni ze skrzyżowaniem ul. 1 Maja z ul. Mrongowiusza. Wytyczono nowe kierunki objazdu poprzez ul. Mrongowiusza, Kruka, Mickiewicza, Kościuszki, Kętrzyńskiego dla jadących od ul. Artyleryjskiej i Wojska Polskiego. Dla przeciwnego kierunku objazd wytyczono ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Kruka, Piłsudskiego.

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  12.02.2018]

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 9/10 lutego 2018 roku nastąpiła zmiana tymczasowej organizacji ruchu.

 

SCHEMAT

SZCZEGÓŁY ZMIAN W KOMUNIKACJI

 

 

[AKTUALIZACJA  01.02.2018]

 

Informujemy, że w nocy z piątku na sobotę tj. 2/3 lutego 2018 roku nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z otwarciem przejazdu jednokierunkowego z Placu Bema w ulicę Kopernika oraz zamknięciem ul.Partyzantów od ul. Lanca do Placu Bema z lokalnymi dojazdami do nieruchomości z ulic Samulowskiego, Mazurskiej, Kajki lub Kruka (dawna Dąbrowszczaków) oraz jednokierunkowym wyjazdem do Placu Bema.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nowy schematy tymczasowej organizacji ruchu

 

SCHEMAT

 

MAPA1  
MAPA2 
MAPA3 
MAPA4 
MAPA5 
MAPA6

 

SCHEMAT
MAPA 8

 

[AKTUALIZACJA  6.12.2017]

W nocy z wtorku na środę (z 5 na 6 grudnia) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku
ul. Partyzantów. W związku z kolejnym etapem prac od skrzyżowania Partyzantów z ul. Mazurską jednokierunkowo ruch pojazdów zostanie przekierowany na chodnik w stronę ul. Kajki. Obecna organizacja ruchu zostanie utrzymana do końca roku.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  17.10.2017]

 

Kolejna reorganizacja ruchu na ulicy Partyzantów. W nocy z czwartku na piątek  (19/20 października) drogowcy zajmą pas ruchu od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema.

Prace budowlane obejmą kolejny fragment remontowanej ulicy Partyzantów, od skrzyżowania z Kajki w kierunku ronda Bema. Na tym odcinku, w nocy z czwartku na piątek (19/20 października), wyłączony zostanie jeden pas ruchu. Ruch     w obu kierunkach odbywać się będzie po lewym pasie (od strony torów). Na objętym zmianami obszarze pojawi się oznakowanie poziome rozdzielające pasy jezdni dwukierunkowej. W związku z reorganizacją ruchu zmieni się również lokalizacja przystanku, który z ul. Partyzantów zostanie przeniesiony na ul. Kajki (przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów). Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  25.09.2017]

W nocy z 4 na 5 października (środa/czwartek) wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na ul. Partyzantów. 

W związku z kolejnym etapem prac, nastąpi zmiana organizacji  ruchu na ul. Partyzantów. Zmiany obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Lanca do skrzyżowania z ul. Samulowskiego. Cały ten fragment zostanie zamknięty dla ruchu. Dojazd do Liceum Plastycznego i PCK  będzie możliwy jedynie chodnikiem od ul. Samulowskiego. Wyłączeniu ulegnie również jeden pas ruchu od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Kajki oraz jeden pas ul. Samulowskiego. Wykonawca zapewnia dojazd do wszystkich posesji.

 

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  24.08.2017]

Na ulicy Partyzantów ruszają roboty budowlane. W związku z tym, w nocy z 2 na 3 września (sobota/niedziela) zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie prac z ruchu wyłączona zostanie cześć ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Samulowskiego do ulicy Kajki.  Dostępny pozostanie tylko dojazd do posesji.

Na tym odcinku, wykonawca prac firma Balzola Sp. z o.o. sfrezuje nawierzchnię, będzie prowadziła prace rozbiórkowe oraz rozpocznie budowę kanalizacji deszczowej.

Zalecane objazdy prowadzić będą ulicami: Partyzantów – Lanca – Mickiewicza – Dąbrowszczaków – Kajki – Partyzantów.

Inwestycja "Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów" ma być gotowa do połowy 2018 roku.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  - FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku ze zmianą  organizacji ruchu Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu informuje, że skorygowane będą trasy przejazdu trzech dziennych linii autobusowych: 116, 120 i 309 (ta ostatnia wznawia kursowanie 1 października). Linie 116 i 120 od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kajki pojadą ulicami: Kajki, pl. Pułaskiego, Kościuszki do al. Piłsudskiego. Linia 309 również pojedzie ul. Kajki do pl. Pułaskiego, a dalej ul. Kopernika do al. Piłsudskiego. Zawieszone zostaje funkcjonowanie tymczasowych przystanków „Teatr im. S. Jaracza” usytuowanych po obu stronach ulicy przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lanca.

SCHEMAT UKŁADU KOMUNIKACJNEGO

 

<