• Informujemy, iż od dnia 21.06. 2019 na ul. Leonharda planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - Etap 1a - Zmiana polegać będzie na przekierowaniu ruchu pieszych z chodnika od jezdni zachodniej na chodnik przy jezdni wschodniej (strona od Auto Land).
Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd
Opublikowano: 25 sierpnia 2017 12:46 | Aktualizacja: 16 października 2018 07:48
Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd

Zmiany organizacji ruchu od 02.10.2018r.

[AKTUALIZACJA  21809.2018]

 

Informujemy, że od dnia 02.10.2018r.  nastąpi zmiana organizacji ruchu: Zamknięty zostanie przejazd
ul. Żurawią od skrzyżowania z ul. Czajki do ul. Leśnej z wyłączeniem przejazdu wzdłuż ul. Mewy. 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

 

[AKTUALIZACJA  21.05.2018]

Informujemy, że z uwagi na kolizję z istniejącą siecią wodociągową i gazociągiem oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z budową geomateraca, ulica Kresowa pozostanie wyłączona z ruchu do dnia 30.05.2018r

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

 

 

[AKTUALIZACJA  18.05.2018]

Informujemy, że od dnia 23.05.2018r.  nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Żurawiej - odcinek od 
ul. Czarneckiego do ul. Wołodyjowskiego. Zostanie zamknięty chodnik (przebudowa sieci teletechnicznych) . 


SCHEMAT 1
SCHEMAT 2
SCHEMAT 3

 

[AKTUALIZACJA  02.05.2018]

Informujemy, że w okresie 07-20.05.2018r.  odcinek przebudowywanej ulicy Kresowej zostanie wyłączony
z ruchu.

 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

 

 

[AKTUALIZACJA  28.08.2017]

Informujemy, że w nocy z 1.09.2017 na  2.09.2017 nastąpi zmiana organizacji ruchu na
ul. Żurawiej, ul. Kresowej oraz ul. Kordeckiego.

 

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU
 

 

 

<