• Szczepienie – transport – infolinia: 603 777 858 w g. od 8:00 do 15:00. Uwaga: na wskazany nr infolinii nie należy dzwonić przed umówieniem wizyty w punkcie szczepień. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia
Wilk w sąsiedztwie siedzib ludzkich
Opublikowano: 29 kwietnia 2021 10:41 | Aktualizacja: 24 sierpnia 2021 11:32
Wilk w sąsiedztwie siedzib ludzkich

Poradnik

W związku z licznymi informacjami, ukazującymi się w ogólnopolskich mediach, prasie i na portalach społecznościowych, dotyczących obserwacji wilków w sąsiedztwie siedzib ludzkich i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych z udziałem tego drapieżnika, informujemy iż:

 

Wilk podlega ochronie ścisłej na terenie całego kraju od 1998 r. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym ochrony tego gatunku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).  Ponadto polska populacja wilka wymieniona została w załączniku II i IV Dyrektywy Rady 92/43//EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Gatunek ten jest między innymi przedmiotem ochrony niektórych obszarów Natura 2000 oraz stanowi gatunek priorytetowy.

Wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, szybkość, uzębienie) może być niebezpieczny dla człowieka. Z reguły jednak wilk boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Z natury jest zwierzęciem płochliwym i zachowującym dystans do człowieka.

 

Z dużą ostrożnością należy odnosić się do doniesień z portali społecznościowych, gdyż często takie informacje są wyolbrzymione i niepotwierdzone. Prezentowane zdjęcia, czy filmy zazwyczaj pochodzą spoza naszego województwa oraz kraju.

 

Nie należy podejmować pochopnych działań zmierzających do eliminacji osobników tego gatunku w sytuacjach, kiedy nie jest to zasadne. Natomiast wszystkie niebezpieczne zdarzenia, które charakteryzują nietypowe zachowania wilka, wymagają wyjaśnienia oraz natychmiastowej reakcji.

 

Pomimo wysokiego statusu ochrony wilka w Polsce, w sytuacjach konfliktowych i niebezpiecznych, dopuszczalna jest ingerencja człowieka. Możliwe jest uzyskanie odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do tego gatunku, na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ. Wnioski w tym zakresie mogą składać zarówno organy samorządowe, jak i organizacje (w tym izby rolnicze), czy osoby fizyczne.

 

Przydatne kontakty:

 

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

www.polskiwilk.org.pl – tu znajdziesz informacje o wilkach i udzielaniu im pomocy

tel. 606 110 046, 604 625 228

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

www.gdos.gov.pl – tu znajdziesz spis wszystkich ośrodków rehabilitacji dzikich

zwierząt oraz kontakty do działających w każdym województwie regionalnych

dyrekcji ochrony środowiska wraz z ich wydziałami terenowymi.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel. 112

Policja – tel. 997

Straż Miejska – 986

 

 

PORADNIKI:

Po sąsiedzku z wilkami

Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami

 

źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

<