• Ul. Partyzantów - od dnia 16 kwietnia zmiana organizacji ruchu - na potrzeby ułożenia warstwy ścieralnej. Ul. Towarowa - w dniach 16 -18 kwietnia zmiana organizacji ruchu - na potrzeby ułożenia warstwy ścieralnej.