• Informujemy, że etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej odbędzie się 20 lutego w Klubie Żołnierskim 1, Olsztyńskiego Batalionu Składowania, ul. Saperska1. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
ICE
Opublikowano: 3 sierpnia 2015 10:28
ICE

ICE – skrót ratujący życie

„In Case of Emergency”, w skrócie ICE to oznaczenie kontaktu do osób bliskich, który wykorzystywany jest w nagłych wypadkach. Skrótem tym możemy oznaczyć numer kogoś z rodziny, w swoim telefonie komórkowym lub podać dane kontaktowe tej osoby na specjalnej karcie I.C.E. Dzięki temu udzielający pomocy ratownik może w szybkim czasie uzyskać informacje o przyjmowanych lekach, chorobach, problemach ze zdrowiem lub alergiach.
 
W sytuacji wypadku lub zagrożenia naszego życia, przybyły na miejsce zespół ratunkowy często nie ma możliwości ustalenia w krótkim czasie bardzo istotnych informacji, dotyczących między innymi grupy krwi, przyjmowanych leków, chorób, problemów ze zdrowiem lub alergii. Zdarza się, że ratownicy znajdą przy poszkodowanym kartkę lub notes z numerami telefonów. Przy ich wykorzystaniu próbują skontaktować się z rodziną. Ten sposób nie zawsze przynosi jednak oczekiwany efekt.
 
Włoscy ratownicy, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych, zaproponowali, aby posługiwać się skrótem ICE (In Case of Emergency), który oznacza „w nagłym wypadku”.
 
Rozwiązanie takie przyjęło się w dwóch, najbardziej popularnych formach.
 
Pierwsza z nich to oznaczanie skrótem ICE kontaktów w telefonie komórkowym. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, jaki znajduje się przy osobie, której udzielana jest pomoc np. w przypadku nagłej utraty przytomności lub poszkodowanemu w wypadku drogowym. Takie oznaczenie pozwoli na błyskawiczne odnalezienie właściwej osoby z książki kontaktów telefonu, zawierającej nawet kilkuset numerów. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo skontaktowania się z osobą lub osobami mogącą udzielić niezbędnych informacji, można umieścić w spisie kilka różnych numerów, oznaczając je: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
 
Drugi sposób to wykorzystanie karty ICE. Podobnie, jak w przypadku telefonów komórkowych zapisane na karcie numery telefonów pozwalają służbom ratunkowym, Policji, czy Straży Pożarnej na szybki kontakt z bliskimi osoby poszkodowanej. Pomaga to ustalić tożsamość poszkodowanego i stan zdrowia (choroby, przebyte urazy lub leki, które bierze). Wypadki komunikacyjne, to nie jedyne zagrożenie. Karta ICE jest niezastąpiona także w innych sytuacjach: gdy zgubi się dziecko, ktoś straci przytomność, albo nie potrafi podać swoich danych osobowych – wtedy ułatwia kontakt z rodziną takiej osoby. Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją.
 
 
Dystrybucją kart ICE w Polsce zajmuje się Polski Czerwony Krzyż. Szczegółowe informacje o sposobie zamówienia karty (w tym z wykorzystaniem internetu) znajdziesz na stronie internetowej PCK – www.pck.pl
 
Pamiętaj! ICE to skrót ratujący życie.
 
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
(http://kpppruszkow.policja.waw.pl/portal/ppr/414/8185/ICE__skrot_ratujacy_zycie.html?search=97188457)
 
<