• Informujemy, że na placu Bema obowiązuje zmienny system pracy sygnalizacji świetlnej. W godzinach od 7:30 do 16:30 nadawany jest sygnał pulsujący żółty. We wcześniejszych i późniejszych porach dnia sygnalizacja pracuje w cyklu trójkolorowym
Przebudowa ul. Towarowej [ Na bieżąco aktualizowane ].
Opublikowano: 11 sierpnia 2017 09:13 | Aktualizacja: 15 lutego 2018 08:45
Przebudowa ul. Towarowej  [ Na bieżąco aktualizowane ].

Od 2 lutego 2018r zmiany na ul. Towarowej.

UTRUDNIENIA W RUCHU

 

[AKTUALIZACJA  31.01.2018]

W związku z układaniem kanału deszczowego w ul. Budowlanej planowane jest zamknięcie od 02 luty 208 r. dojazdu do firmy ARBET oraz Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens.
Dojazd do w/w firm odbywać się będzie od ul. Towarowej przez teren firmy KAPMAR. 
Dojazd od ul. Lubelskiej będzie niemożliwy. 
Dojazd do Salonu FORD oraz firmy OL TERM Armatura od ul. Lubelskiej.

W kolejnym etapie po wykonaniu sieci zamknięciu ulegnie fragment od ul. Lubelskiej w kierunku  
do ul. Towarowej. 
Dojazd do ARBET, Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens oraz firmy OL TERM Armatura odbywać się będzie od ul. Towarowej przez teren firmy KAPMAR. 
Dojazd od ul. Lubelskiej będzie niemożliwy. 
Dojazd do salonu FORD od ul. Lubelskiej. 

O drugim terminie poinformujemy gdy wykonawca wykona pierwszego etapu prac.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  7.12.2017]

W związku z awaryjnym usuwaniem uszkodzeń nawierzchni w ciągu ul. Towarowej, wykonawca robot związanych z budowa ul. Towarowej tj. Budimex S.A. informuje, ze w dniu 7 grudnia 2017 r. czwartek od godz. 16 do godzin porannych tj. do godz. 8 rano dnia następnego, tj. 08 grudnia 2017 r. piątek, będą trwały prace polegające na wykonaniu naprawy nawierzchni ul. Cementowej. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Dodatkowo będą także trwały prace naprawcze nawierzchni na odcinku ul. Towarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Budowlana.

Termin wykonania może ulec wydłużeniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

[AKTUALIZACJA  6.12.2017]


W związku z dużą koncentracją robót w rejonie obiektu WD1 (nowo budowany wiadukt) oraz planowanym na koniec roku przełożeniem ruchu na nowobudowany obiekt, a także przepięciem sieci wodociągowej DN 500 na nową trasę konieczne jest awaryjne zamknięcie wjazdu do stacji paliw BLISKA od ul. Towarowej w celu wykonania przepięcia sieci wodociągowej oraz wykonania robót drogowych w projektowanym układzie jezdni prawej w km 0+785 – 0+835.

Mając na uwadze kolizję projektowanego układu drogowego z istniejącym dojazdem do Stacji Bliska konieczne jest zamknięcie ww wjazdu od ul. Towarowej w celu wykonania nowej jezdni prawej ul. Towarowej.

Zamknięcie wjazdu rozpocznie się od dnia 06.12.2017r. do dnia 20.12.2017r. Termin może ulec przesunięciu.

Dojazd do stacji paliw BLISKA odbywać się będzie zjazdem od ul. Sprzętowej.

 

 

[AKTUALIZACJA  30.11.2017]

W związku z trwającymi pracami na ul. Towarowej oraz budową nowej kanalizacji deszczowej na ul. Budowlanej, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Budowlanej z ul. Lubelską. Od czwartku (30 listopada) ulica Lubelska stanie się ulicą z pierwszeństwem, a kierowcy wyjeżdżający z ul. Budowlanej będą musieli ustąpić przejazdu pojazdom jadącym ul. Lubelską. Jednocześnie w obrębie skrzyżowania jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Dojazd do posesji wzdłuż ul. Budowlanej będzie możliwy od ul. Lubelskiej.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

 

[AKTUALIZACJA  20.11.2017]

W związku z uszkodzoną studnią kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnią w rejonie skrzyżowania ul. Cementowej z ul. Towarową (okolice budynku PRIB) w dniu 21 listopada 2017 r tj. wtorek od godzin porannych będą trwały prace naprawcze. Jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ruchem kierować będą odpowiednio przeszkolone osoby. Prace będą trwały całodobowo, do czasu usunięcia awarii.

 

[AKTUALIZACJA  20.11.2017]

W związku z trwającymi pracami budowlanymi przy ul. Towarowej oraz budową nowej kanalizacji deszczowej w ciągu  ul. Budowlanej w dniu 23.11.2017 r. tj. czwartek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Budowlanej z ul. Lubelską. W związku z powyższym ul. Lubelska stanie się ulicą z pierwszeństwem przejazdu, a nie jak dotychczas z pierwszeństwem z ul. Budowlaną. Ul. Budowlana stanie się drogą podporządkowaną. Jednocześnie w obrębie skrzyżowania jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Dojazd do posesji wzdłuż ul. Budowlanej nadal obowiązuje od ul. Lubelskiej.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  13.10.2017]

 

W związku z budową ul. Towarowej w nocy z dn. 19/20 października zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda.
Ul. Towarowa na odcinku od ul. Składowej do ul. Leonharda zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Wyłączeniu z ruchu ulegnie pas prawy w kierunku ul. Leonharda.Dodatkowo zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Leonharda. Ul. Towarowa na odcinku od ul. Leonharda do ul. Sprzętowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Wyłączeniu ulegnie prawy pas ruchu w kierunku ul. Budowlanej.
Ul. Leonharda od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Ruch Będzie odbywał się lewą stroną jezdni w kierunku ul. Towarowej.
Dodatkowo zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Leonharda.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  12.10.2017]

W związku z prowadzonymi pracami przy ul. Budowlanej i koniecznością zamknięcia wjazdu do Firmy KAPMAR informujemy, że dojazd do firmy KAPMAR oraz firm znajdujących się na terenie firmy KAPMAR tj. ul. Towarowa 19 znajduje się w ciągu głównym  ul. Towarowej (na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Cementowej)
Dojazd do firmy ARBET, Kliniki Okulistycznej LENS oraz firmy OLTERM od ul. Lubelskiej.

 

[AKTUALIZACJA  06.09.2017]

W związku z koniecznością wykonania wzmocnień i nasypu pod nowy odcinek ul. Towarowej w czwartek tj. 07.09.2017 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu na ul. Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do ul. Sprzętowej. W związku ze zmianą organizacji ruchu wyłączeniu ulegną dwa pasy ruchu w kierunku ul. Sprzętowej (od skrzyżowania z ul. Stalową). Kierowcy do dyspozycji będą mieli dwa pozostałe pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU 1

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU 2

 

[AKTUALIZACJA 11.08.2017]

W związku z koniecznością przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cementowa - Lubelska oraz wykonania dodatkowego prawoskrętu z ul. Cementowej w ul. Lubelską w sobotę 12.08.2017 w godzinach porannych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Lubelska - Cementowa.
Dodatkowo informujemy, że w związku z wprowadzanymi zmianami ulegnie także zmianie organizacja ruchu na wspomnianym skrzyżowaniu. Ciąg drogi krajowej DK 16 tj. ul. Lubelska i ul. Cementowa będą drogami z pierwszeństwem przejazdu. Natomiast ul. Lubelska kierunek od Dworca będzie ul. podporządkowaną.
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej planowane jest od 12.08.2017 r. godziny poranne do 20.08.2017 r.
Możliwe ewentualne wydłużenie czasu wyłączenia sygnalizacji świetlnej.
Natomiast zmiany oznakowana skrzyżowania i pierwszeństwa przejazdu w ciągu DK 16 pozostają bez zmian do odwołania.


[AKTUALIZACJA 22.06.2017]

Informujemy,  że w nocy z 26 na 27 czerwca 2017r nastąpi planowana zmiana organizacji ruchu. 
Zostanie zamknięta ul. Budowlana do końca roku. Objazd będzie wytyczony ulicą Cementową.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 18.06.2017]

UWAGA!!!

TERMIN ZAMKNIĘCIA UL. BUDOWLANEJ ULEGA PRZESUNIĘCIU O KILKA DNI.

Nowy termin zostanie podany na trzy dni przed zamknięciem ulicy.

[AKTUALIZACJA 14.06.2017]

Informujemy,  że od dnia 19 czerwca 2017r nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu.  Zostanie zamknięta ul. Budowlana do końca roku. Objazd będzie wytyczony ulicą Cementową.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 1.06.2017]

Nastąpi zamknięcie kolejnej części jezdni przy moście nad torami 5 czerwca 2017r . Wykonawca zamknie dwa pasy jezdni od wiaduktu w kierunku OBI. Ruch w obie strony będzie się odbywać na dwóch pasach w  kierunku Barczewa. W miejscu tym prowadzone są prace dotyczące ciepłociągu. Roboty powinny potrwać około trzech tygodni.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 8.05.2017]

Aktualna  zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wyłączeniu środkowych pasów ruchu od OBI (skrzyżowanie z ul. Leonharda) do wiaduktów (w kierunku Barczewo) do stacji Bliska.
Wyłączeniu będą podlegały pasy wewnętrzne, tj. w każdym kierunku będzie tylko jeden pas ruchu dla pojazdów.
Dodatkowo nadal trwają prace w obrębie skrzyżowania z ul. Stalową, wjazd w ul. Stalową od ul. Towarowej nadal jest zamknięty dla ruchu. Dojazd od ul. Składowej.

Trwają także prace w obrębie samego skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda.

Od skrzyżowania ul. Budowlanej z Towarową w kierunku budowanego węzła Wójtowo (była baza PKS) także trwają prace przy budowie drogi.

MAPA

.........................................................................................................................................................................................

Wykonawca przebudowy ul. Towarowej wznawia prace w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Leonharda. Roboty rozpoczną się we wtorek, 14 marca 2017r. Będą prowadzone głównie na chodnikach po zachodniej stronie ul. Leonharda. Szczegóły zmian w organizacji w kolejnych etapach:

1) Najpierw drogowcy będą pracować wzdłuż ul. Leonharda między Towarową i Kołobrzeską po stronie zajezdni MPK. Roboty będą realizowane w ciągu chodnika, dlatego ten odcinek piesi będą musieli pokonać traktem po drugiej stroną jezdni.           

2) Następny etap to prace w ciągu ul. Towarowej w pobliżu skrzyżowań z ul. Leonharda oraz ze Stalową i wyjazdem z marketu OBI. To oznacza zawężenie jezdni, a także chodników. Najpierw będą wyłączane fragmenty zewnętrznych pasów w obu kierunkach, a później - na tej samej wysokości - wewnętrznych.

3) Ostatnia część prac będzie realizowana w ciągu chodnika na ok. 300-metrowym odcinku od ul. Stalowej w kierunku ul. Dworcowej (po przeciwnej stronie OBI i zajezdni MPK). To zadanie podzielone będzie na kilka podetapów - piesi będą mogli korzystać z przeciwległych traktów.

Szczegóły : https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/wracaja-roboty-na-towarowej-schematy-organizacji.html

źródło:http://www.zdzit.olsztyn.eu/ ,  https://www.olsztyn.eu/

<