• Informujemy, że od dnia 22.05.2019r prowadzone będą prace uzupełniające na inwestycji: "Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo". W trakcie realizacji prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu. Prosimy kierowców o szczególną ostrożność.
Przebudowa ul. Towarowej [ Na bieżąco aktualizowane ].
Opublikowano: 11 sierpnia 2017 09:13 | Aktualizacja: 22 maja 2019 14:22
Przebudowa ul. Towarowej [ Na bieżąco aktualizowane ].

23 maja 2019r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu -– ruch wahadłowy (w godz. 8 – 11).

UTRUDNIENIA W RUCHU

 

 

[AKTUALIZACJA  22.05.2019]

 

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dnia 23.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:– ruch wahadłowy (w godz. 8 – 11)

 Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonywania barier drogowych.

 

[AKTUALIZACJA  21.05.2019]

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż  dnia 22.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - zwężenie prawego pasa oraz zwężenie lewego pasa.  

Zwężenie zostanie wprowadzone na odcinku od Węzła Wschód w kierunku ul. Cementowej i będzie obowiązywało w godz. 7 – 14 (zajęcie  lewego pasa) oraz w godz. 14– 18 (zajęcie prawego pasa).

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonywania barier drogowych.

 

[AKTUALIZACJA  16.05.2019]

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 16.05.2019 w wyniku konieczności dokonania robót branżowych w ul. Leonharda na jezdni prawej -odbywa się ruch dwukierunkowo. Wykonawca tymczasowo do godz. popołudniowych poprowadzi ruch jednokierunkowo po każdej z jezdni ul. Leonharda.

 

Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby w dniu dzisiejszym przywrócić tymczasową organizację w której ruch odbywał się dwukierunkowo po jednej jezdni.

 

 

[AKTUALIZACJA  13.05.2019]

W związku z rozpoczęciem układania ostatniego etapu warstwy ścieralnej na ostatnich odcinkach ul. Towarowej od dnia 18 maja będą wprowadzane tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:

1) 18 maja (sobota) godz. 15.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Leonharda na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej. Ruch z ul. Towarowej zostanie przekierowany na ul. Dworcową w kierunku miasta oraz od ul. Dworcowej w kierunku Węzła Wschód ul. Towarową od OZGRAF (Objazdy według załącznika)
Podczas zamknięcia ruchem będą kierować także ręcznie sygnaliści.
Przywrócenie ruchu w obrębie ul. Leonharda wraz ze skrzyżowaniem z ul. Towarową nastąpi w niedzielę tj. 19 maja godz. 18.00

2) 19 maja (niedziela) godz. 15 nastąpi zamknięcie ul Sprzętowej wjazd od ul. Towarowej.
Przywrócenie ruchu nastąpi w poniedziałek tj. 20 maja godz. 5.00

3) 20 maja (poniedziałek) godz. 6.00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu wyjazdu w kierunku Węzła Wschód na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Bublewicza.
Ruch w kierunku Węzła Wschód (kierunek Mrągowo, Obwodnica Olsztyna) będzie odbywał się ul. Budowlaną oraz ul. Lubelską do ronda znajdującego się na końcu ul. Lubelskiej (przy Węźle Wschód)
Przywrócenie ruchu w kierunku Węzła nastąpi w godzinach wieczornych.
Podczas zamknięcia ruchem będą kierować także ręcznie sygnaliści.
Wjazd do Olsztyna od strony Węzła Wschód (Mrągowo, Obwodnica Olsztyna) będzie odbywał się bez zmian.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie

MAPA

 

 

[AKTUALIZACJA  26.04.2019]

 

W związku z kolejnym etapem prac przy budowie ul. Towarowej związanych z układaniem warstw ścieralnych Wykonawca w dniu 7 maja 2019 r. planuje zmianę Tymczasowej Organizacji Ruchu.

 

Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu wzdłuż ul. Towarowej z jezdni prawej (kierunek od ul. Dworcowej w kierunku Węzła Wschód) na jezdnię lewą.
Dodatkowo likwidacji ulegnie rondo w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową.
Rondo na skrzyżowaniu z ul. Cementową pozostaje bez zmian.
Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie i trwające prace budowlane.
UWAGA - TERMIN MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE ODBIORY Z NADZOREM BUDOWLANYM. W PRZYPADKU BRAKU UZYSKANIA DECYZJI TERMIN ULEGNIE PRZESUNIĘCIU.

MAPA1 
MAPA2
MAPA3
MAPA4
MAPA5 
MAPA6
MAPA7
MAPA8

 

[AKTUALIZACJA  24.04.2019]

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informuję, iż w dniach 27.04.2019 od godz. 14 do dnia 29.04.2019 do godz. 7:00  w związku z planowanym układaniem masy bitumicznej na ul. Stalowej oraz drodze obsługującej nr 1 planowane jest wznowienie (tymczasowo umożliwiono do tej pory dojazd do firm po kruszywie łamanym) funkcjonowania czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu na drodze DO1 na zad. II zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji, co wiąże się bezpośrednio z zamknięciem ul. Stalowej oraz uniemożliwieniem dojazdu do firm poprzez drogę serwisową.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  23.04.2019]

 

Konsorcjum firm: Budimex S.A. - Ferrovial Agroman S.A., Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informuję, iż w dniu 24.04.2019 w związku z awarią sieci ciepłowniczej planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu -typowe schematy  zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji nr TI OR 19/2019 rys. 1 Planowane utrudnienia i usunięcie tymczasowej organizacji powinny zakończyć się w dniu 27.04.2019r.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  16.04.2019]

W związku z planowanym układaniem warstwy ścieralnej przy ul. Towarowej Wykonawca wprowadza od 
16 kwietnia 2019 r tymczasową organizację ruchu.
Jezdnia na której układana jest warstwa ścieralna zamknięta zgodnie z wcześniejsza organizacją ruchu.
Załącznik dotyczy tarczy skrzyżowania z ul. Budowlaną
SCHEMAT

 

Wykonawcy zadania „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)" informują, iż w dniach 16.03.2019 – 18.03.2019 PLANOWANE jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu na ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Składową do skrzyżowania z ul. Cementową zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji. Organizacja wprowadzona zostanie w celu wykonania warstwy ścieralnej na jezdni lewej.
HARMONOGRAM WDRAŻANIA ORGANIZACJI.
Etap 1. 2019-04-16 od godz. 5 do 24 : zamknięcie skrzyżowania z ul. Stalową
Etap 2. 2019-04-16 od godz. 16 do 2019-04-17 do godz. 7: częściowo nieczynne skrzyżowanie z ul. Sprzętową ;zamknięty wjazd na teren za WORD oraz zamknięta ul. Budowlana
Etap 3. 2019-04-18 od godz. 5 do godz. 24: częściowo zamknięte skrzyżowanie z ul. Cementową.
CZASY TRWANIA ZAMKNIĘĆ POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE W WYNIKU CZYNNIKÓW NIEZALEŻNYCH OD WYKONAWCY.
TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI JEST UZALEŻNIONY OD WARUNKÓW
ATMOSFERYCZNYCH, KTÓRE POZWOLĄ NA UKŁADANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.

 

 

[AKTUALIZACJA  27.03.2019]

W związku z planowanym układaniem mas bitumicznych - warstwy ścieralnej przy ul. Towarowej Wykonawca planuje w dniu 30 marca 2019 r wprowadzić nową tymczasową organizację ruchu.
Założenia organizacji ruchu:
1. Zamknięcie jezdni lewej w kierunku Węzła Wschód od ul. Składowej do ul. Cementowej na całym odcinku (ruch będzie odbywał się jezdnią prawą patrząc od ul. Dworcowej)
2. Zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Składową oraz na 
  ul. Towarowej z ul. Leonharda.
3. Skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Sprzętową pozostaje tymczasowe rondo
4. Skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Cementową pozostaje tymczasowe rondo
3. Dojazd do firmy Paxer tymczasowym wjazdem z ul. Towarowej w obrębie skrzyżowania z ul. Leonharda
4. Dojazd do firmy Mercedes oraz Kwadrat do ul. Towarowej - skrzyżowanie z ul. Stalową
5. Dojazd do firm wzdłuż ul. Towarowej tj. Towarowa 13 i 15 dojazd od ul. Towarowej zgodnie z 
  oznakowaniem
6. Dojazd do firm wzdłuż ul. Towarowej (lewa strona w kierunku węzła wschód) tj. WORD, Towarowa 17, 19 jezdnią lewą od ronda z ul. Sprzętową zgodnie z oznakowaniem.

Czas wykonywania prac około 4 tygodni. Po wykonaniu powyższych prac Wykonawca przystąpi do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i ułożeniem warstw ścieralnych na prawej jezdni.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie i zachowanie ostrożności.

MAPA1 
MAPA2
MAPA3
MAPA4
MAPA5

 

[AKTUALIZACJA  11.03.2019]

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych prac przy budowie ul. Towarowej w obrębie ul. Stalowej i brakiem zapewnienia dojazdu do przyległych posesji oraz zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, Wykonawca tymczasową organizację ruchu związaną z zamknięciem ul. Stalowej wprowadzi w dniu 13 marca 2019 r.

 

[AKTUALIZACJA  07.03.2019]

Informujemy, iż w dniu 11 marca 2019 r. Wykonawca prac przy ul. Towarowej planuje zamknięcie ul. Stalowej wjazd od ul. Towarowej. Dojazd do ul. Stalowej od ul. Lubelskiej oraz od ul. Żelaznej i ul. Składowej.
Zamkniecie ul. Stalowej związane jest z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni i końcowym ułożeniem warstw bitumicznych na remontowanym odcinku ul. Stalowej oraz ul. Towarowej.

MAPA1

OBJAZD

 

 

[AKTUALIZACJA  22.02.2019]

W związku z rozpoczęciem prac po okresie zimowym w ramach budowy ul. Towarowej Wykonawca tj. Budimex S.A. w dniu 27 luty 2019 r. planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.
Termin wprowadzenia zmian w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych może ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu wprowadzenia zostanie wydany stosowny komunikat.
Godzina wprowadzenia zmian - po porannym szczycie komunikacyjnym.
Czas wprowadzenia zmian - do kilku godzin, ze względu na duży front zmian.
Wykonawca na czas zmian zapewni także Sygnalistów do ręcznego sterowania ruchem.
Kierowców prosimy o uważne śledzenie i ostrożność podczas zmiany organizacji ruchu.

Założenia zmiany:
1. Na odcinku od ul. Składowej, przez skrzyżowanie ul. Towarowa - Leonharda, do ul. Sprzętowej udostępnione dla ruchu będą dwie jezdnie w każdym kierunku.
2. Skrzyżowanie ul. Towarowa - Leonharda - zostaje zlikwidowane tymczasowe rondo oraz zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
3. Skrzyżowanie ul. Towarowa - Sprzętowa - wykonanie zostanie tymczasowe rondo w celu ułatwienia wyjazdu na czas prac z ul. Sprzętowej
4. Skrzyżowanie ul. Towarowa - Składowa - powrót do pierwotnego przebiegu, uruchomiona sygnalizacja świetlna
5. Skrzyżowanie ul. Leonharda - wjazd do OBI - powrót do pierwotnego przebiegu, uruchomiona sygnalizacja świetlna
6. ul. Leonharda - przebieg od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej - udostępnione dla kierowców dwie jezdnie.
7. UWAGA - ul. Towarowa pozostaje z pierwszeństwem przejazdu na całej długości (oprócz miejsc z wyznaczonymi tymczasowymi rondami). Pozostałe ulice łączące się z ul. Towarową w tym ul. Leonharda są ulicami podporządkowanymi.


Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie w tym zachowanie bezpieczniej prędkości zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem. W dalszym ciągu prowadzone są prace budowlane.

W załączniku rysunki z zatwierdzoną organizacją ruchu

MAPA1
MAPA2 
MAPA3
MAPA4  

 

 

[AKTUALIZACJA  11.01.2019]

W dniu 15 stycznia 2019 r. (wtorek) Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda montaż sygnalizacji świetlnej (sygnalizatorów).
W związku z powyższym w godz. od 9 do 15 na wspomnianym skrzyżowaniu mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości podczas prac ruchem kierować będą uprawnieni do tego sygnaliści.

Kierowcy samochodów osobowych mogą kierować się od ul. Cementowej lub Budowlanej na ul. Lubelską, natomiast od ul. Dworcowej zalecany jest objazd dla samochodów osobowych ul. Składową i ul. Lubelską do ul. Budowlanej i Cementowej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby kierujące ruchem oraz zachowanie bezpieczeństwa.

 

[AKTUALIZACJA  18.12.2018]

 

Informuję, że w dniu 20.12.2018 (CZWARTEK) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu: na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej i Cementowej do projektowanego węzła Olsztyn Wschód zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji. Wprowadzone zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Towarowej z Cementową oraz ruch od ul. Cementowej w kierunku Obwodnicy Olsztyna będzie się odbywał dwoma jezdniami. Organizacja będzie obowiązywała do odwołania.

MAPA1
MAPA2 
MAPA3
MAPA4  
MAPA5 
MAPA6

 

[AKTUALIZACJA  05.12.2018]

W dniu 06.12.2018 r w godzinach popołudniowych planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Towarowej na odcinku od ul. Cementowej do Węzła Wschód (kierunek Wójtowo) Zmiana organizacji ruchu związana jest z trwającymi pracami przy Obwodnicy Olsztyna.

 
Zmiany w organizacji:
- przełożenie ruchu z jedni lewej na jezdnię prawą na odcinku od ul. Cementowej do Węzła Wschód.
Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu może ulec przesunięciu ze względu na trwające odbiory na odcinku Obwodnicy Olsztyna.

 

MAPA1

MAPA2

MAPA3

 

 

[AKTUALIZACJA  26.11.2018]

W dniu 26.11.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:
- zamknięcie jezdni prawej od skrzyżowania z ul. Składową do ul. Leonharda i przełożenie ruchu na nowo przebudowany odcinek jezdni lewej wzdłuż Agromy
- zamknięcie jezdni lewej (kierunek centrum) w ciągu ul. Leonharda od skrzyżowania z ul. Towarową do ul. Kołobrzeskiej (zjazd do OBI) i przełożenie ruchu na jezdnie prawą w kierunku Obwodnicy
- zamknięcie jezdni prawej ul. Towarowej (kierunek obwodnica) od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Sprzętowej i przełożenie ruchu na jezdnię lewą (nowo przebudowany odcinek i nowo wybudowany wiadukt)
- wykonanie tymczasowego ronda w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda
- otwarcie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Stalową
Dojazd do posesji wzdłuż ul. Towarowej zgodnie z oznakowaniem i tymczasowymi objazdami
Powyższe zmiany mają na celu przyśpieszenie prac związanych z robotami wykończeniowymi wzdłuż nowo wybudowanych odcinków jezdni i chodników
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową organizację ruchu oraz wyznaczone ciągi piesze.

MAPA1
MAPA2
MAPA3
MAPA4

 

[AKTUALIZACJA  08.10.2018]

W związku z zamknięciem ul. Towarowej jezdnia prawa od WORD w kierunku Centrum oraz zamknięciu skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Stalową informujemy, że dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż ul. Stalowej możliwy jest od ul. Lubelskiej oraz od ul. Składowej i Żelaznej.
Dodatkowo ze względu na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Dojazd do posesji i firm znajdujących się przy ul. Towarowej przy starej jezdni tj. Towarowa 13; Towarowa 13A; Towarowa 15; Towarowa 15A tymczasowym objazdem od ul. Stalowej - dojazd jedynie od ul. Lubelskiej lub tez od ul. Składowej i Żelaznej.

 

[AKTUALIZACJA  06.10.2018]

W dniu 06.10.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:
1. Zamknięcie skrzyżowania ul. Towarowa - ul. Stalowa - dojazd do ul. Stalowej od ul. Lubelskiej lub ul. Składową i ul. Żelazną.
2. Przełożenie ruchu na nową jezdnie od Obi w kierunku ul. Sprzętowej
3. Zamknięcie jezdni prawej ul. Towarowej w kierunku miasta od Wiaduktu WD1 do ul. Składowej
4. Dojazd do posesji i firm znajdujących się przy ul. Towarowej przy starej jezdni tj. Towarowa 13; Towarowa 13A; Towarowa 15; Towarowa 15A tymczasowym objazdem od ul. Stalowej

Termin w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może ulec przesunięciu.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  20.09.2018]

W dniu 21.09.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:

- zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Towarowej z Budowlaną - ul. Towarowa na całej długości od OBI do węzła wschód będzie miała pierwszeństwo przejazdu (dotychczasowe schemat gdzie pierwszeństwo ma ul. Budowlana przestanie obowiązywać)
- ruch ul. Towarową od ul. Budowlanej będzie odbywał się jedną jezdnią w kierunku Węzła Wschód
- na ul. Towarową zostaje przekierowany cały ruch z ul. Lubelskiej (droga krajowa w kierunku Mrągowa będzie ul. Towarową)
- ul. Lubelska na wyjeździe z Olsztyna zostaje zamknięta i będzie do czasu wykonania robót na Obwodnicy zamknięta. Wyjazd w kierunku Mrągowa oraz wjazd do Olsztyna odbywac się będzie jedynie ul. Towarową.
- dla kierowców otwarta będzie także ul. Budowlana oraz ul. Cementowa

 

[AKTUALIZACJA  27.08.2018]

 

PRZYPOMINAMY:
Skrzyżowanie ul. Lubelska/ Budowlana wróciło do pierwotnej organizacji ruchu (z przed rozpoczęcia prac budowlanych).
Czyli: jadąc od Barczewa ul.Lubelską (drogą krajową) pierwszeństwo maja samochody jadące od kierunku Barczewo i skręcające w ul. Budowlaną. Samochody jadące od chłodni (Makro) muszą ustąpić pierwszeństwa. Podobnie jadąc od centrum ul. Budowlaną pierwszeństwo mają jadący ul. Budowlaną i skręcający w prawo w ul. Lubelską.

Ul. Towarowa skrzyżowanie z ul. Budowlaną pierwszeństwo mają kierowcy jadący od centrum w kierunku Barczewa i skręcający w lewo w ul. Budowlaną oraz kierowcy jadący ul. Budowlaną od ul. Lubelskiej i skręcający w prawo w ul. Towarową.

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  17.08.2018]

 

W dniu 22.08.2018 r. (środa) Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje otwarcie dla ruchu ul. Budowlanej i przywrócenie starej organizacji ruchu obowiązującej przed rozpoczęciem prac związanych z budową ul. Towarowej.
W związku z powyższym zamknięta zostanie ul. Cementowa oraz likwidacji ulegnie dotychczasowy objazd przez ul. Cementową. Ul. Lubelska powraca do wcześniejszej organizacji ruchu czyli droga z pierwszeństwem przejazdu ul. Budowlana i Lubelska (wjazd od Barczewa)
Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na oznakowanie.
Skrzyżowanie ul. Cementowej z nowo budowaną ul. Towarową zostaje zamknięte na czas docelowej już przebudowy skrzyżowania. Dojazd do posesji wzdłuż nowo budowanej ul. Towarowej od ul. Budowlanej nową jezdnia zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.
 

[AKTUALIZACJA  8.08.2018]

 

W związku z niezależnymi przyczynami technicznymi, zmiana tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Leonharda etap 1 planowana w dniach 8-9 sierpnia, nastąpi w dniach 13-14 sierpnia 2018 r.

W dniach 13-14 sierpnia planowane jest zamknięcie jezdni lewej (odcinek przy Salonie MERCEDESA i AGROMIE)  w kierunku ul. Dworcowej (OZGRAF) na odcinku od ul. Stalowej do ul. Składowej. Ruch będzie odbywał się jezdnią prawą (patrząc od ul. Dworcowej do ul. Stalowej) na nowym odcinku drogi.
Dla kierowców zostaną udostępnione już dwie nowe jezdnie ul. Leonharda po jednym pasie ruchu. Drugi pas ze względów na prace wykończeniowe przy chodnikach zostaje wyłączony z ruchu.
Ruch pieszy od ul Składowej będzie odbywał się na chodniku zlokalizowanym przy Zajezdni MPK, natomiast ciągi piesze przy AGROMIE i MERCEDESIE zostają wyłączone z użytkowania w celu kontynuacji prac przy budowie nowej jezdni oraz chodników ze ścieżkami rowerowymi.
Likwidacji także ulega tymczasowe rondo w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Stalową

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

 

[AKTUALIZACJA  6.07.2018]

W poniedziałek 09.07.2018 r. ze względu na konieczność przyśpieszenia robót związanych z budową ul. Towarowej planuje się wprowadzenie ruchu na nową prawą jezdnię ul. Towarowej na odcinku od ul. Sprzętowej do ul. Budowlanej celem zwolnienia lewej jezdnie i możliwości prowadzenia tam prac. Natomiast na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Cementowej ruch będzie odbywał się lewą jezdnią celem umożliwienia prowadzenia prac po prawej stronie.
Ciągi piesze zostały oznaczone na mapie kolorem zielonym.
Sposób oznakowania przedstawiono w części rysunkowej projektu.

 

SCHEMAT 1

 

SCHEMAT 2

 

SCHEMAT 3

 

 

[AKTUALIZACJA  15.06.2018]

Informujemy, że dopiero w poniedziałek  18 czerwca powinny zacząć obowiązywać zmiany na skrzyżowaniu ulic Towarowej ze Sprzętową. Trwa dostosowywanie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

Jezdnia w obrębie skrzyżowania zostanie zawężona do dwóch pasów, po jednym dla każdej ze stron. Natomiast na odcinku przed zjazdem do stacji Bliska po ul. Sprzętowej do zjazdu do firmy OPISIE ruch będzie odbywać się jednym pasem. Na tym odcinku zostanie wprowadzona tymczasowa sygnalizacja świetlna, a w godzinach szczytu komunikacyjnego będzie dodatkowe wsparcie w postaci ręcznego sterowania ruchem.

Przygotowanie do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w tym miejscu mają potrwać przez weekend. Proponowane rozwiązania powinny zostać wprowadzone w poniedziałek (18 czerwca).

 

[AKTUALIZACJA  14.06.2018]

 

Informujemy, że od czwartku  (14 czerwca) w godzinach porannych  zostaną wprowadzone  zmiany na przebudowywanej ul. Towarowej.  Jezdnia w obrębie skrzyżowania zostanie zawężona do dwóch pasów, po jednym dla każdej ze stron. Natomiast na odcinku przed zjazdem do stacji Bliska po ul. Sprzętowej do zjazdu do firmy OPISIE ruch będzie odbywać się jednym pasem.

Na tym odcinku zostanie wprowadzona tymczasowa sygnalizacja świetlna, a w godzinach szczytu komunikacyjnego będzie dodatkowe wsparcie w postaci ręcznego sterowania ruchem.

 

SCHEMAT

 

 

[AKTUALIZACJA  31.01.2018]

 

Informujemy, że od poniedziałku 21.05.2018r nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ulicy Towarowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Stalową.

Nastąpi uruchomienie ronda na wysokości skrzyżowania ulic Towarowej ze Stalową.

Kierowcy jadący w stronę ul. Dworcowej będą mieć do dyspozycji prawą część północnego pasa ul. Towarowej. Komunikacja w kierunku ul. Leonharda i Wyszyńskiego w obu kierunkach będzie częściowo realizowana już nową nitką Towarowej i wzdłuż marketu OBI.

Jadący Towarową od Dworcowej będą musieli skorzystać ze specjalnego łącznika.
W Leonharda od razu będą mogli skręcić tylko kierowcy pojazdów do 3,5 tony. Kierowcy ciężarówek, aby skorzystać z objazdu na Warszawę, ze względów technicznych będą musieli objechać rondo.

 

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  31.01.2018]

W związku z układaniem kanału deszczowego w ul. Budowlanej planowane jest zamknięcie od 02 luty 208 r. dojazdu do firmy ARBET oraz Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens.
Dojazd do w/w firm odbywać się będzie od ul. Towarowej przez teren firmy KAPMAR. 
Dojazd od ul. Lubelskiej będzie niemożliwy. 
Dojazd do Salonu FORD oraz firmy OL TERM Armatura od ul. Lubelskiej.

W kolejnym etapie po wykonaniu sieci zamknięciu ulegnie fragment od ul. Lubelskiej w kierunku 
do ul. Towarowej. 
Dojazd do ARBET, Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens oraz firmy OL TERM Armatura odbywać się będzie od ul. Towarowej przez teren firmy KAPMAR. 
Dojazd od ul. Lubelskiej będzie niemożliwy. 
Dojazd do salonu FORD od ul. Lubelskiej. 

O drugim terminie poinformujemy gdy wykonawca wykona pierwszego etapu prac.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

 

 

[AKTUALIZACJA  7.12.2017]

W związku z awaryjnym usuwaniem uszkodzeń nawierzchni w ciągu ul. Towarowej, wykonawca robot związanych z budowa ul. Towarowej tj. Budimex S.A. informuje, ze w dniu 7 grudnia 2017 r. czwartek od godz. 16 do godzin porannych tj. do godz. 8 rano dnia następnego, tj. 08 grudnia 2017 r. piątek, będą trwały prace polegające na wykonaniu naprawy nawierzchni ul. Cementowej. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Dodatkowo będą także trwały prace naprawcze nawierzchni na odcinku ul. Towarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Budowlana.

Termin wykonania może ulec wydłużeniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

[AKTUALIZACJA  6.12.2017]

W związku z dużą koncentracją robót w rejonie obiektu WD1 (nowo budowany wiadukt) oraz planowanym na koniec roku przełożeniem ruchu na nowobudowany obiekt, a także przepięciem sieci wodociągowej DN 500 na nową trasę konieczne jest awaryjne zamknięcie wjazdu do stacji paliw BLISKA od ul. Towarowej w celu wykonania przepięcia sieci wodociągowej oraz wykonania robót drogowych w projektowanym układzie jezdni prawej w km 0+785 – 0+835.

Mając na uwadze kolizję projektowanego układu drogowego z istniejącym dojazdem do Stacji Bliska konieczne jest zamknięcie ww wjazdu od ul. Towarowej w celu wykonania nowej jezdni prawej ul. Towarowej.

Zamknięcie wjazdu rozpocznie się od dnia 06.12.2017r. do dnia 20.12.2017r. Termin może ulec przesunięciu.

Dojazd do stacji paliw BLISKA odbywać się będzie zjazdem od ul. Sprzętowej.

 

 

[AKTUALIZACJA  30.11.2017]

W związku z trwającymi pracami na ul. Towarowej oraz budową nowej kanalizacji deszczowej na ul. Budowlanej, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Budowlanej z ul. Lubelską. Od czwartku (30 listopada) ulica Lubelska stanie się ulicą z pierwszeństwem, a kierowcy wyjeżdżający z ul. Budowlanej będą musieli ustąpić przejazdu pojazdom jadącym ul. Lubelską. Jednocześnie w obrębie skrzyżowania jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Dojazd do posesji wzdłuż ul. Budowlanej będzie możliwy od ul. Lubelskiej.

SCHEMAT 1

SCHEMAT 2

 

[AKTUALIZACJA  20.11.2017]

W związku z uszkodzoną studnią kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnią w rejonie skrzyżowania ul. Cementowej z ul. Towarową (okolice budynku PRIB) w dniu 21 listopada 2017 r tj. wtorek od godzin porannych będą trwały prace naprawcze. Jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ruchem kierować będą odpowiednio przeszkolone osoby. Prace będą trwały całodobowo, do czasu usunięcia awarii.

 

[AKTUALIZACJA  20.11.2017]

W związku z trwającymi pracami budowlanymi przy ul. Towarowej oraz budową nowej kanalizacji deszczowej w ciągu  ul. Budowlanej w dniu 23.11.2017 r. tj. czwartek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Budowlanej z ul. Lubelską. W związku z powyższym ul. Lubelska stanie się ulicą z pierwszeństwem przejazdu, a nie jak dotychczas z pierwszeństwem z ul. Budowlaną. Ul. Budowlana stanie się drogą podporządkowaną. Jednocześnie w obrębie skrzyżowania jezdnia zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Dojazd do posesji wzdłuż ul. Budowlanej nadal obowiązuje od ul. Lubelskiej.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  13.10.2017]

 

W związku z budową ul. Towarowej w nocy z dn. 19/20 października zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda.
Ul. Towarowa na odcinku od ul. Składowej do ul. Leonharda zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Wyłączeniu z ruchu ulegnie pas prawy w kierunku ul. Leonharda.Dodatkowo zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Leonharda. Ul. Towarowa na odcinku od ul. Leonharda do ul. Sprzętowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Wyłączeniu ulegnie prawy pas ruchu w kierunku ul. Budowlanej.
Ul. Leonharda od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu. Ruch Będzie odbywał się lewą stroną jezdni w kierunku ul. Towarowej.
Dodatkowo zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Leonharda.

SCHEMAT

 

[AKTUALIZACJA  12.10.2017]

W związku z prowadzonymi pracami przy ul. Budowlanej i koniecznością zamknięcia wjazdu do Firmy KAPMAR informujemy, że dojazd do firmy KAPMAR oraz firm znajdujących się na terenie firmy KAPMAR tj. ul. Towarowa 19 znajduje się w ciągu głównym  ul. Towarowej (na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Cementowej)
Dojazd do firmy ARBET, Kliniki Okulistycznej LENS oraz firmy OLTERM od ul. Lubelskiej.

 

[AKTUALIZACJA  06.09.2017]

W związku z koniecznością wykonania wzmocnień i nasypu pod nowy odcinek ul. Towarowej w czwartek tj. 07.09.2017 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu na ul. Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do ul. Sprzętowej. W związku ze zmianą organizacji ruchu wyłączeniu ulegną dwa pasy ruchu w kierunku ul. Sprzętowej (od skrzyżowania z ul. Stalową). Kierowcy do dyspozycji będą mieli dwa pozostałe pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU 1

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU 2

 

[AKTUALIZACJA 11.08.2017]

W związku z koniecznością przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cementowa - Lubelska oraz wykonania dodatkowego prawoskrętu z ul. Cementowej w ul. Lubelską w sobotę 12.08.2017 w godzinach porannych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Lubelska - Cementowa.
Dodatkowo informujemy, że w związku z wprowadzanymi zmianami ulegnie także zmianie organizacja ruchu na wspomnianym skrzyżowaniu. Ciąg drogi krajowej DK 16 tj. ul. Lubelska i ul. Cementowa będą drogami z pierwszeństwem przejazdu. Natomiast ul. Lubelska kierunek od Dworca będzie ul. podporządkowaną.
Wyłączenie sygnalizacji świetlnej planowane jest od 12.08.2017 r. godziny poranne do 20.08.2017 r.
Możliwe ewentualne wydłużenie czasu wyłączenia sygnalizacji świetlnej.
Natomiast zmiany oznakowana skrzyżowania i pierwszeństwa przejazdu w ciągu DK 16 pozostają bez zmian do odwołania.


[AKTUALIZACJA 22.06.2017]

Informujemy,  że w nocy z 26 na 27 czerwca 2017r nastąpi planowana zmiana organizacji ruchu. 
Zostanie zamknięta ul. Budowlana do końca roku. Objazd będzie wytyczony ulicą Cementową.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 18.06.2017]

UWAGA!!!

TERMIN ZAMKNIĘCIA UL. BUDOWLANEJ ULEGA PRZESUNIĘCIU O KILKA DNI.

Nowy termin zostanie podany na trzy dni przed zamknięciem ulicy.

[AKTUALIZACJA 14.06.2017]

Informujemy,  że od dnia 19 czerwca 2017r nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu.  Zostanie zamknięta ul. Budowlana do końca roku. Objazd będzie wytyczony ulicą Cementową.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 1.06.2017]

Nastąpi zamknięcie kolejnej części jezdni przy moście nad torami 5 czerwca 2017r . Wykonawca zamknie dwa pasy jezdni od wiaduktu w kierunku OBI. Ruch w obie strony będzie się odbywać na dwóch pasach w  kierunku Barczewa. W miejscu tym prowadzone są prace dotyczące ciepłociągu. Roboty powinny potrwać około trzech tygodni.

MAPA

 

[AKTUALIZACJA 8.05.2017]

Aktualna zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wyłączeniu środkowych pasów ruchu od OBI (skrzyżowanie z ul. Leonharda) do wiaduktów (w kierunku Barczewo) do stacji Bliska.
Wyłączeniu będą podlegały pasy wewnętrzne, tj. w każdym kierunku będzie tylko jeden pas ruchu dla pojazdów.
Dodatkowo nadal trwają prace w obrębie skrzyżowania z ul. Stalową, wjazd w ul. Stalową od ul. Towarowej nadal jest zamknięty dla ruchu. Dojazd od ul. Składowej.

Trwają także prace w obrębie samego skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda.

Od skrzyżowania ul. Budowlanej z Towarową w kierunku budowanego węzła Wójtowo (była baza PKS) także trwają prace przy budowie drogi.

MAPA

.........................................................................................................................................................................................

Wykonawca przebudowy ul. Towarowej wznawia prace w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Leonharda. Roboty rozpoczną się we wtorek, 14 marca 2017r. Będą prowadzone głównie na chodnikach po zachodniej stronie ul. Leonharda. Szczegóły zmian w organizacji w kolejnych etapach:

1) Najpierw drogowcy będą pracować wzdłuż ul. Leonharda między Towarową i Kołobrzeską po stronie zajezdni MPK. Roboty będą realizowane w ciągu chodnika, dlatego ten odcinek piesi będą musieli pokonać traktem po drugiej stroną jezdni.           

2) Następny etap to prace w ciągu ul. Towarowej w pobliżu skrzyżowań z ul. Leonharda oraz ze Stalową i wyjazdem z marketu OBI. To oznacza zawężenie jezdni, a także chodników. Najpierw będą wyłączane fragmenty zewnętrznych pasów w obu kierunkach, a później - na tej samej wysokości - wewnętrznych.

3) Ostatnia część prac będzie realizowana w ciągu chodnika na ok. 300-metrowym odcinku od ul. Stalowej w kierunku ul. Dworcowej (po przeciwnej stronie OBI i zajezdni MPK). To zadanie podzielone będzie na kilka podetapów - piesi będą mogli korzystać z przeciwległych traktów.

Szczegóły : https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/wracaja-roboty-na-towarowej-schematy-organizacji.html

źródło:http://www.zdzit.olsztyn.eu/ ,  https://www.olsztyn.eu/

<