Jakości powietrza.
Opublikowano: 11 stycznia 2017 09:04 | Aktualizacja: 9 lutego 2017 10:35
Jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza - informacja - ostrzeżenia.

WIOŚ w Olsztynie informuje o podwyższonych stężeniach pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 w województwie warmińsko-mazurskim. W związku z tym zwracamy się z apelem o ograniczenie czasu przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum. Apel dotyczy w szczególności osób starszych oraz dzieci i młodzieży. WIOŚ w Olsztynie prognozuje występowanie sytuacji podwyższonych stężeń pyłu do środy 11.01.2017 włącznie.

 

Zalecamy sprawdzać: Mapę monitoringu jakości powietrza 

oraz zainstalować:

Aplikację na telefony  "Jakość powietrza w Polsce"

 

Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa – aż 83.3% udziału procentowego pyłu PM10 oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych– 7,4%.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Wpływ na zdrowie ludzi:

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego

Wpływ na rośliny:

Pył osadzający się na powierzchni liści pochłania światło oraz zatyka aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę.

 

Pył zawieszony PM2.5

 

Podobna struktura zanieczyszczenia powietrza występuje w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM2.5. Główną przyczyna zanieczyszczenia jest spalanie poza przemysłem - 49,7%, transport drogowy – 13,5% oraz produkcja energii – 10%.

 

W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, w tym przede wszystkim związana z ogrzewaniem budynków. Źródłem emisji są  zwykle liczne, niskie kominy zlokalizowane na obszarach zabudowy jednorodzinnej.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

 

Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

 

 

 

 

źródło:

http://www.polskialarmsmogowy.pl  
http://smog.imgw.pl/  
http://powietrze.wios.olsztyn.pl/ 
http://www.poznan.pl/

 

<