• Informujemy, że w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Partyzantów od poniedziałku, 16 lipca, zmieni się organizacja ruchu. Dojazd do ulicy Partyzantów na odcinku od ul.1 Maja do ul. Kajki będzie się odbywał ulicami Lanca i Samulowskiego. UWAGA! Ulica Mazurska będzie nieprzejezdna.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Opublikowano: 10 stycznia 2018 09:27 | Aktualizacja: 11 stycznia 2018 11:02
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizują kolejną, XXIII edycję „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych).

          

  Celem Olimpiady jest:

- popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

- przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,

- kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

  wypadkach,

- popularyzacja przepisów o ruchu drogowym,

- kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

  • I szkolny - do 9 lutego 2018 roku (przeprowadzają szkoły);
  • II między szkolny -  20 lutego 2018 roku- w Urzędzie Miasta Olsztyna (Ratusz sala Nr 2019 godzina 10-15) ;
  • III wojewódzki - 2 marca 2018 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać u pracownika WZKiOL, głównego specjalisty Kazimierza Neumanna (tel. 089 527 31 11, ww. 467).

Informacje do pobrania:

  1. Regulamin oraz tematyka Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.
  2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 02.03.2018.
<