Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Opublikowano: 25 stycznia 2017 09:27 | Aktualizacja: 25 stycznia 2017 10:39
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizują kolejną, XXII edycję „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych).

          

  Celem Olimpiady jest:

- popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

- przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,

- kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

  wypadkach,

- popularyzacja przepisów o ruchu drogowym,

- kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

Pierwszy etap (szkolny) powinien zostać rozegrany do 5 lutego br. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać niezwłocznie do WZKiOL Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać u pracownika WZKiOL, głównego specjalisty Kazimierza Neumanna (tel. 089 527 31 11, ww. 467). Etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 16 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. Krasickiego 2, a etap wojewódzki 3 marca, w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sala 52.

 

Informacje do pobrania:

  1. Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.
  2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 03.03.2017.
  3. Tematyka uwzględniona w I etapie.
  4. Tematyka uwzględniona w II etapie.
<