• Od dnia 26.08.2019 r. na ul. Jagiellońskiej planowane jest wprowadzenie 2 etapu tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu jezdni od skrzyżowania z ul. Wrocławską (wraz z częścią skrzyżowania od strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego) do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (bez skrzyżowania).
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Opublikowano: 14 stycznia 2019 08:27 | Aktualizacja: 12 czerwca 2019 15:45
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizują kolejną, XXIV edycję „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych).

          

  Celem Olimpiady jest:

- popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

- przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,

- kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

  wypadkach,

- popularyzacja przepisów o ruchu drogowym,

- kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

  • I szkolny - do 8 lutego 2019 roku  (przeprowadzają szkoły);
  • II między szkolny -  do 22 lutego 2019 roku  (przeprowadzają: UM Olsztyn, UM Elbląg, Starostwa Powiatowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego) ;
  • Informujemy, że etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 20 lutego w Klubie Żołnierskim 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania, ul. Saperska1. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
  • III wojewódzki - 1 marca 2019 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać u pracownika WZKiOL, głównego specjalisty Kazimierza Neumanna (tel. 089 527 31 11, ww. 467).

Informacje do pobrania:

  1. Regulamin oraz tematyka Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.
  2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.
  3. Formularz zgłoszeniowy oraz informacja.
<