• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych : dostępny przez cały tydzień i przez całą dobę dyżurując pod numerem telefonu: 730-822-320 w okresie 01.09.18–31.12.18r.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Opublikowano: 10 stycznia 2018 09:27 | Aktualizacja: 11 stycznia 2018 11:02
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie organizują kolejną, XXIII edycję „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych).

          

  Celem Olimpiady jest:

- popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

- przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,

- kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

  wypadkach,

- popularyzacja przepisów o ruchu drogowym,

- kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

  • I szkolny - do 9 lutego 2018 roku (przeprowadzają szkoły);
  • II między szkolny -  20 lutego 2018 roku- w Urzędzie Miasta Olsztyna (Ratusz sala Nr 2019 godzina 10-15) ;
  • III wojewódzki - 2 marca 2018 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać u pracownika WZKiOL, głównego specjalisty Kazimierza Neumanna (tel. 089 527 31 11, ww. 467).

Informacje do pobrania:

  1. Regulamin oraz tematyka Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej.
  2. Program Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 02.03.2018.
<