• MAPA JAKOŚCI POWIETRZA Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.
Światowy Dzień Obrony Cywilnej
Opublikowano: 1 marca 2019 08:20 | Aktualizacja: 15 marca 2019 13:21
Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Laureaci

Światowy Dzień Obrony Cywilnej – Urząd Miasta Olsztyna  28 lutego 2019 r.

Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego lekarza Georges'a Saint-Paula. Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły na swych terytoriach strefy bezpieczeństwa, w których mogłaby się chronić ludność cywilna, w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego.

W 1958 roku organizacja "Strefy Genewskie" zmieniła nazwę na "Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej" i nawiązała ścisłą współpracę z narodowymi organizacjami obrony cywilnej. Przyjęto nowy statut stwarzający możliwość przynależności indywidualnej i zbiorowej do organizacji.  W 1966 r. członkowie MOOC uchwalili tekst konstytucji tej organizacji.

W 1972 r. postanowiono obchodzić co roku, w dniu 1 marca, Światowy Dzień Obrony Cywilnej.  


Obrona cywilna, zwana również ochroną cywilną, jest systemem organizacyjnym ukierunkowanym na ochronę ludności cywilnej, przede wszystkim przygotowanym na wypadek wojny. Obrona cywilna może również uczestniczyć w akcjach ratunkowych prowadzonych w czasie pokoju. W tym kontekście pole działania Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej obejmuje takie sfery jak: szkolenie, informowanie, pomoc w nagłych wypadkach, zwalczanie skutków katastrof oraz współpracę techniczną. Polska, mimo iż nie jest jej członkiem , aktywnie współpracuje z organizacjami obrony cywilnej państw europejskich, czego przejawem jest uczestnictwo przedstawicieli Szefa Obrony Cywilnej Kraju w międzynarodowych sympozjach, konferencjach, warsztatach itp.

Obrona Cywilna Olsztyna w cyfrach przedstawia się dzisiaj następująco:

- 93 zakładów pracy realizuje zadania Obrony Cywilnej skierowane na bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców,

- pozostałe zakłady pracy są przygotowane do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i ewentualnej wojny,

- w zakładach pracy funkcjonują 44 Formacje Obrony Cywilnej skupiających 656 przeszkolonych członków,

- w 2018 r. uczestniczyły one w 73 ćwiczeniach które objęły ok. 6500 pracowników zakładów,

- w ubiegłym roku przeszkolono 1500 osób z zagadnień obrony cywilnej i zadań obronnych, w tym 131 dyrektorów zakładów pracy,

- 49 syren alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowego jest w stanie powiadomić 100 % mieszkańców o ogłoszonych alarmach,

 

Obchody tego święta w Olsztynie, w dniu 28 lutego, służyły przypomnieniu szczytnych idei Obrony Cywilnej, a jednocześnie uhonorowaniu ludzi i instytucji Miasta Olsztyna szczególnie zasłużonych w tej dziedzinie.

 

 

Jak co roku wręczone zostały nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” – Lider Bezpieczeństwa.

Wyróżnieni zostali:

- Pani Krystyna Dudzińska, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie,

- Pani Marta Norkowska, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie,

  strażnicy miejscy:

- Joanna Abramowicz,

- Dariusz Pilich,

- Tomasz Osenkowski.

 

Wyróżnienia okolicznościową statuetką wręczone zostały również szefom instytucji, które w 2018 r. wzorowo realizowały zadania obrony cywilnej:

 

Pani Aneta Wiecha - Wasiluk, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Olsztynie.

Pan Aleksander Kuberski, Dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. E. Mendelsohna w Olsztynie,

Pan Hieronim Szuksztul, wz. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie,

Pan dr Adam Marzewski, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego.

Pan Konrad Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie,

Pan kierownik Józef Tadajewski wz. Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie,

Pan Jarosław Lipiński, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie,

Pani Marlena Zędrowska, wz. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie,

Pani Zofia Barbara Bogacz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Olsztynie,

 

Oraz  Pan Grzegorz Sendrowski, wieloletni pracownik obrony cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w związku z przejściem na emeryturę.

 

Na zakończenie uroczystości Pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna złożył  życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy z racji wykonywanych obowiązków służbowych, lub z wewnętrznej, ludzkiej  potrzeby, aktywnie uczestniczą w realizacji humanitarnej idei pomocy poszkodowanym.

 

Galeria zdjęć:  https://galeria.olsztyn.eu/swieto-obrony-cywilnej

 

Zdjęcia: http://www.olsztyn24.com

<