• Ministerstwo Zdrowia przygotowało spot z najważniejszymi informacjami ws. koronawirusa: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
Światowy Dzień Obrony Cywilnej
Opublikowano: 2 marca 2020 08:20 | Aktualizacja: 13 marca 2020 14:17
Światowy Dzień Obrony Cywilnej

Laureaci

Światowy Dzień Obrony CywilnejUrząd Miasta Olsztyna  2 marca 2020 r.

Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego lekarza Georges'a Saint-Paula. Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły na swych terytoriach strefy bezpieczeństwa, w których mogłaby się chronić ludność cywilna, w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego.

W 1958 roku organizacja "Strefy Genewskie" zmieniła nazwę na "Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej" i nawiązała ścisłą współpracę z narodowymi organizacjami obrony cywilnej. Przyjęto nowy statut stwarzający możliwość przynależności indywidualnej i zbiorowej do organizacji.  W 1966 r. członkowie MOOC uchwalili tekst konstytucji tej organizacji.

W 1972 r. postanowiono obchodzić co roku, w dniu 1 marca, Światowy Dzień Obrony Cywilnej.  


Obrona cywilna, zwana również ochroną cywilną, jest systemem organizacyjnym ukierunkowanym na ochronę ludności cywilnej, przede wszystkim przygotowanym na wypadek wojny. Obrona cywilna może również uczestniczyć w akcjach ratunkowych prowadzonych w czasie pokoju. W tym kontekście pole działania Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej obejmuje takie sfery jak: szkolenie, informowanie, pomoc w nagłych wypadkach, zwalczanie skutków katastrof oraz współpracę techniczną. Polska, mimo iż nie jest jej członkiem , aktywnie współpracuje z organizacjami obrony cywilnej państw europejskich, czego przejawem jest uczestnictwo przedstawicieli Szefa Obrony Cywilnej Kraju w międzynarodowych sympozjach, konferencjach, warsztatach itp.

Obrona Cywilna Olsztyna w cyfrach przedstawia się dzisiaj następująco:

- 93 zakładów pracy realizuje zadania Obrony Cywilnej skierowane na bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców,

- pozostałe zakłady pracy są przygotowane do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i ewentualnej wojny,

- w zakładach pracy funkcjonują 44 Formacje Obrony Cywilnej skupiających 656 przeszkolonych członków,

- w 2019 r. uczestniczyły one w 73 ćwiczeniach które objęły ok. 6500 pracowników zakładów,

- w ubiegłym roku przeszkolono 1500 osób z zagadnień obrony cywilnej i zadań obronnych, w tym 131 dyrektorów zakładów pracy,

- 52 syren alarmowych Miejskiego Systemu Alarmowego jest w stanie powiadomić 100 % mieszkańców o ogłoszonych alarmach,

 

Obchody tego święta w Olsztynie, w dniu 2 marca, służyły przypomnieniu szczytnych idei Obrony Cywilnej, a jednocześnie uhonorowaniu ludzi i instytucji Miasta Olsztyna szczególnie zasłużonych w tej dziedzinie.

 

Jak co roku wręczone zostały nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” –
Lider Bezpieczeństwa.

 

Wyróżnieni zostali:

- CARITAS  ARCHIDIECEZJI  WARMIŃSKIEJ,

- Pan Jarosław Przybułowski – Pracownik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie,

- Pan Mariusz Marcinkiewicz, Pan Bartosz Romanowski, Pani Natalia Ważna –   Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
  Ratunkowego w Olsztynie.

 

Wyróżnienia okolicznościową statuetką wręczone zostały również szefom instytucji, które w 2019 r. wzorowo realizowały zadania obrony cywilnej:

 

  1. Pan Piotr Kulikowski, Prezes Zarządu INDYKPOL S.A.,
  2. Pan Andrzej Góźdź, Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  3. Pan Mariusz Sieniewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,
  4. Pan Wiesław Pancer, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o.,
  5. Pan Łukasz Uliszewski, Pani Joanna Dengo-Sommerfeld, Członkowie Zarządu „Warmiński Hotel & Conference”,
  6. Pani Hanna Baszyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6,
  7. Pan Janusz Żwirko, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
  8. Pan Zbigniew Karpowicz, Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych,
  9. Pan Zbigniew Kadaj, Prezes Zarządu UNIPRAL Spółka z o.o.,

 

 

Na zakończenie uroczystości Pan Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna złożył  życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy z racji wykonywanych obowiązków służbowych, lub z wewnętrznej, ludzkiej  potrzeby, aktywnie uczestniczą w realizacji humanitarnej idei pomocy poszkodowanym.

 

Galeria zdjęć:  http://galeria.olsztyn.eu/swiatowy-dzien-obrony-cywilnej-fot-jaroslaw-skorski

 

 

<