• Informujemy, że na placu Bema obowiązuje zmienny system pracy sygnalizacji świetlnej. W godzinach od 7:30 do 16:30 nadawany jest sygnał pulsujący żółty. We wcześniejszych i późniejszych porach dnia sygnalizacja pracuje w cyklu trójkolorowym
Sprawdź jakość powietrza w Olsztynie.
Opublikowano: 24 stycznia 2018 07:50 | Aktualizacja: 24 stycznia 2018 08:04
Sprawdź jakość powietrza w Olsztynie.

Nowa aplikacja, nowe czujniki.

Miasto w walce ze smogiem

 

                              

 

Mobilny sprzęt do pomiaru jakości powietrza

Olsztyńska Straż Miejska została wyposażona w specjalne urządzenia do pomiarów czystości powietrza. Mobilny sprzęt umożliwi kontrolę stężenie pyłów i gazów w czasie rzeczywistym, w wybranej lokalizacji. Narzędzie w rękach strażników pozwolą szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, palą w piecach odpadami lub innymi niedozwolonymi rzeczami, typu stare meble, zużyte pojemniki. W przypadku potwierdzenia palenia niewłaściwym tworzywem funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wyciągać konsekwencje przewidziane prawem – pouczyć, wręczać mandat (do 500 zł) lub skierować sprawę do Sądu (kara aresztu albo grzywny do 5 000 zł).

25 detektorów smogu

Każdy mieszkaniec może sprawdzić aktualny stan powietrza na swoim osiedlu. Wszystko to za sprawą czujników, które zostały zamontowane na 25 olsztyńskich osiedlach. Detektory smogu  mierzą stężenie pyłów PM2,5, PM10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę, czyli to wszystko, co ma wpływ na tworzenie się smogu. Aktualny pomiar można znaleźć na miejskich stronach: w portalu Bezpieczny Olsztyn oraz Olsztyn.eu. Z danych korzystać będzie również Straż Miejska, która w prosty i szybki sposób sprawdzi czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (na podstawie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5). Tereny, gdzie zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy obejmą szczegółowymi kontrolami.

 

Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Miasto opracowało projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna". Ten strategiczny dokument zawiera  inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz określa środki zaradcze, mające na celu poprawę jakości powietrza do roku 2023 na terenie Olsztyna. Realizując założenia programu miasto inwestuje w ekologiczny transport zbiorowy, remonty dróg, tworzenie zielonych miejsc w naszym mieście, dofinansowywanie wymiany niespełniających normy pieców albo podłączenia się do miejskiej sieci grzewczej. Te działania mają na celu stworzenie jak najprzyjemniejszego miejsca do zamieszkania, do życia.

 

Dofinansowania do wymiany pieców

Miasto przygotowało specjalny program dotacyjny, wspomagający tych mieszkańców Olsztyna, którzy zdecydują się na modernizację w swoich domach przestarzałych systemów grzewczych. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych i zamianę ich na nowoczesny, wysokosprawny system ogrzewania odbywa się w trybie konkursowym. Na ten cel miasto przeznacza rocznie 300 tys. zł. Beneficjentami mogą być właściciele budynków oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie na podstawie złożonego wniosku. O przyznaniu dotacji decyduje osiągnięty efekt redukcji emisji.

                                                   

 

źródło: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

 

<