• Od 1 listopada punkt recepcyjny w Olsztynie funkcjonować będzie przy al. M. J. Piłsudskiego 63A (dawny budynek TP SA). Tel : 797-829-617. Punkt czynny całodobowo.
Sprawdź jakość powietrza w Olsztynie
Opublikowano: 2 lipca 2021 08:50 | Aktualizacja: 13 grudnia 2021 11:22
Sprawdź jakość powietrza w Olsztynie

MAPA JAKOŚCI POWIETRZA

Miasto w walce ze smogiem

 

                              

 

Mobilny sprzęt do pomiaru jakości powietrza

Olsztyńska Straż Miejska jest wyposażona w specjalne urządzenia do pomiarów czystości powietrza. Mobilny sprzęt umożliwia kontrolę stężenie pyłów i gazów w czasie rzeczywistym, w wybranej lokalizacji. Narzędzie w rękach strażników pozwolają szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, palą w piecach odpadami lub innymi niedozwolonymi rzeczami, typu stare meble, zużyte pojemniki. W przypadku potwierdzenia palenia niewłaściwym tworzywem funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wyciągać konsekwencje przewidziane prawem – pouczać, wręczać mandat (do 500 zł) lub kierować sprawę do Sądu (kara aresztu albo grzywny do 5 000 zł).

25 detektorów smogu

Każdy mieszkaniec może sprawdzić aktualny stan powietrza na swoim osiedlu. Wszystko to za sprawą czujników, które zostały zamontowane na 25 olsztyńskich osiedlach. Detektory smogu  mierzą stężenie pyłów PM2,5, PM10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę, czyli to wszystko, co ma wpływ na tworzenie się smogu. Aktualny pomiar można znaleźć na miejskich stronach: w portalu Bezpieczny Olsztyn oraz Olsztyn.eu. Z danych korzystać będzie również Straż Miejska, która w prosty i szybki sposób sprawdzi czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (na podstawie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5). Tereny, gdzie zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy obejmą szczegółowymi kontrolami.

 

Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Miasto opracowało projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna". Ten strategiczny dokument zawiera  inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz określa środki zaradcze, mające na celu poprawę jakości powietrza do roku 2023 na terenie Olsztyna. Realizując założenia programu miasto inwestuje w ekologiczny transport zbiorowy, remonty dróg, tworzenie zielonych miejsc w naszym mieście, dofinansowywanie wymiany niespełniających normy pieców albo podłączenia się do miejskiej sieci grzewczej. Te działania mają na celu stworzenie jak najprzyjemniejszego miejsca do zamieszkania, do życia.

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA: https://www.olsztyn.eu/pl/gospodarka/plan-gospodarki-niskoemisyjnej.html

Program Czyste Powietrze

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego,       wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. ( https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze)                                             

ULOTKA

 

Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa – aż 83.3% udziału procentowego pyłu PM10 oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych– 7,4%.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Wpływ na zdrowie ludzi:

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego

Pył zawieszony PM2.5

Podobna struktura zanieczyszczenia powietrza występuje w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM2.5. Główną przyczyna zanieczyszczenia jest spalanie poza przemysłem - 49,7%, transport drogowy – 13,5% oraz produkcja energii – 10%.

W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, w tym przede wszystkim związana z ogrzewaniem budynków. Źródłem emisji są  zwykle liczne, niskie kominy zlokalizowane na obszarach zabudowy jednorodzinnej.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

źródło: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego; https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

 

<