• MAPA JAKOŚCI POWIETRZA Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.
Przebudowa ul. Jagiellońskiej.
Opublikowano: 12 marca 2018 11:40 | Aktualizacja: 27 lipca 2018 12:22
Przebudowa ul. Jagiellońskiej.

z 8/9.07.18 nastąpi zmiana organizacji ruchu umożliwiającą przejazd ulicą Jagiellońską.

[AKTUALIZACJA  06.07.2018r ]

Na przebudowywanym odcinku ul. Jagiellońskiej układana jest już masa wiążąca, a w weekend ma być położona warstwa ścieralna asfaltu. To pozwoli na udostępnienie kierowcom drogi już od poniedziałku, 9 lipca.

Jagiellońska będzie przejezdna na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Nie będzie jeszcze oznakowania poziomego, a pasy do jazdy w każdym kierunku będą wyznaczone separatorami. Ponadto nadal prowadzone będą prace budowlane, dlatego nadal utrzymana zostanie m.in. tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Rataja (funkcjonuje tam minirondo). Zakończenie wszystkich prac są zaplanowane na koniec lipca.

- Przebudowa drogi obejmowała szereg prac - zaznacza prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz - zbudowaliśmy zatokę autobusową, wyremontowaliśmy chodniki, wybudowaliśmy drogę rowerową i wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Do tego wydłużyliśmy pasy do lewoskrętu w ul. Limanowskiego. I jak zwykle przy takich inwestycjach zadbaliśmy także o przebudowę wszystkich sieci, min. kanalizacji deszczowej, elektrycznej, sanitarnej itp.

Koszt remontu odcinka ul. Jagiellońskiej od Sybiraków do Wrocławskiej to ponad 3,4 mln złotych. Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie tego zadania w wysokości 1 927 961 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.[AKTUALIZACJA  10.05.2018r ]

 

Informujemy,  ze w związku z planowanymi  robotami na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Wrocławskiej  od poniedziałku 14 maja 2018r powstaną dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania. Skrzyżowanie będzie nadal przejezdne, zostaną wprowadzone częściowe i czasowe zajęcia połówkowe jezdni w zależności od potrzeb.
[AKTUALIZACJA 12.03.2018r ]

Informujemy,  że w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowania z ul. Wrocławską" z piątku na sobotę tj. z 16 na 17 marca 2018r. zaplanowano wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego na czas przebudowy ul. Jagiellońskiej. wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym umożliwiające objazdy zamkniętego odcinka ul. Jagiellońskiej oraz dojazdy lokalne do posesji będących w obszarze prowadzonych prac. 
Zakończenie robót zaplanowano do 30.06.2018 r.

SCHEMAT

 

<