• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Opublikowano: 7 września 2023 07:29 | Aktualizacja: 8 września 2023 10:00
Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320

w sytuacjach kryzysowych- indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych.

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych- indywidualnych, mnogich, masowych wydarzeń traumatycznych”.

 

Telefon interwencyjny: 730-822-320

 

Informujemy o wznowieniu nowatorskiego i społecznie ważnego projektu adresowanego do społeczności lokalnej:

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych-indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”.

Mobilny punk, to zadanie realizowane w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie. Projekt koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie i będzie realizowany w okresie   01.08.2023 – 31.12.2023 r.

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu  przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

            Aby skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego psychologa-interwenta pod  nr tel.: 730-822-320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej.             

             W dni powszednie pomoc będzie udzielana w godzinach 14.00-22.00; w dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00. W sytuacjach tego wymagających, np. w zdarzeniach mnogich lub masowych lub innych nie cierpiących zwłoki w innych godzinach wspólnie ustalonych. Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna.

 

PLAKAT

 

 

źródło: PTPP w Olsztynie

<