• ZDZiT informuje że w związku z zakończeniem prac drogowych na ul. Partyzantów i przywróceniem jej odcinka- od pl. Bema do ul. 1 Maja– z dniem 1.07.19, autobusy linii nr 101,109,116,120 wracają na stałe trasy po ul. Partyzantów (bez objazdu ul. Kopernika). Zmiany będą dotyczyły również funkcjonowania przystanków. Szczegóły na stronie: https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/
Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej
Opublikowano: 3 października 2018 07:29 | Aktualizacja: 30 listopada 2018 11:48
Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej

w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych.

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”.

 

 

Mobilny punkt, to zadanie realizowane w ramach Wsparcia w sytuacjach kryzysowych w obszarze projektu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego    w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki   w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie. Projekt koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie i będzie realizowany w okresie   01.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu  przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

 

             Aby skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego przez całą dobę psychologa-interwenta pod nr:730-822-320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej.

 

Do podstawowych zadań mobilnego punktu interwencyjnego należy:

  • udzielnie bezpłatnej pomocy w miejscu zdarzenia lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu, bez zbędnej zwłoki
  • skierowanie pomocy bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej, oraz otoczenia, w tym świadków,
  • upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy psychologów-interwentów

źródło: www.olsztynptp.wix.com

<