• MAPA JAKOŚCI POWIETRZA Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.
Badanie ankietowe
Opublikowano: 23 kwietnia 2019 10:46 | Aktualizacja: 23 maja 2019 14:23
Badanie ankietowe

MOF Olsztyna

Biuro ZIT znajdujące się w strukturze Urzędu Miasta Olsztyna rozpoczęło pracę nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Jednym z wielu narzędzi oceny potencjału rozwojowego Olsztyna oraz gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda) jest przygotowana na tą okoliczność ankieta tematyczna.

Badanie ankietowe obejmuje 3 obszary: gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko.

Ankieta pozwoli ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. Wyniki ankiet posłużą do wskazania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych oraz będą materiałem do aktualizacji analizy SWOT stanowiącej część dokumentu strategicznego.

Respondentami są: mieszkańcy wszystkich gmin MOF Olsztyna, jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie MOF Olsztyna, podmioty gospodarcze działające na terenie MOF Olsztyna oraz organizacje pozarządowe.

Ankieta jest anonimowa.

Wypełnione ankiety można przesyłać na adres e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu lub dostarczać do siedziby dowolnej Gminy z Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Ponadto istnieje możliwość wypełnienia ankiety internetowej.

 

Link do ankiety znajduje się poniżej: https://forms.gle/DNuAKfVcgD5AzJBK8

 

Badanie ankietowe potrwa do 31 maja 2019 roku.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!!!

Nie czekaj wypowiedz się!!!

<