• Szczepienie – transport – infolinia: 603 777 858 w g. od 8:00 do 15:00. Uwaga: na wskazany nr infolinii nie należy dzwonić przed umówieniem wizyty w punkcie szczepień. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia
Jak postępować w przypadku spotkania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi).
Opublikowano: 1 maja 2020 12:11 | Aktualizacja: 1 czerwca 2021 11:35
Jak postępować w przypadku spotkania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi).

Zasady.

Jak postępować w przypadku spotkania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)

Zwierzęta dzikie są dobrem narodowym, należy się im szacunek i ochrona człowieka. Zwierząt wolno żyjących nie wolno straszyć, przeganiać ani oswajać. Są one własnością Skarbu Państwa.

Przede wszystkim zwierząt dzikich NIE NALEŻY DOKARMIAĆ!!! Głównym powodem częstego występowania zwierząt dzikich (np. lisów, dzików, jenotów) na terenach miejskich jest łatwy dostęp do pożywienia.


Dorosłe osobniki przekazują swojemu potomstwu model zachowania w miastach, a te potem wracają same, szukając pożywienia w siedliskach ludzkich i tracą swój naturalny instynkt szukania pożywienia i strachu przed człowiekiem. Dlatego wszelkie odpady należy wyrzucać do
zamkniętych pojemników, absolutnie nie pozbywać się odpadków na łąkach i nieużytkach, podwórkach, ani działkach (np. resztki po grillu).

Przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem należy przestrzegać kilku prostych zasad:

     * Nie zbliżać się do dzikiego zwierzęcia.
     * Jeżeli zwierzę zbliża się do nas, należy oddalić się szybkim krokiem, ale nie uciekać (nie biec),

        gdyż jest to dla zwierzęcia sygnał do ataku.
     * Jeśli zwierzę się zbliża mimo to, zacząć głośno krzyczeć lub klaskać.
     * Nie filmować, nie robić zdjęć, a jeśli już zachodzi taka konieczność, nie używać lampy błyskowej.
     * W przypadku spotkania rannego lub martwego zwierzęcia, natychmiast zawiadomić odpowiednie

        służby:  policja, straż miejska, dyżurny miasta, lekarz weterynarii lub inspekcja weterynaryjna
        (nr  telefonów poniżej)
     * W przypadku potrącenia zwierzęcia wolno żyjącego, nie należy odjeżdżać z miejsca zdarzenia

        (gdyż jest to wykroczenie), lecz należy zawiadomić odpowiednie służby, jak w pkt. 5,

        ewentualnie straż pożarną jeśli nastąpił wyciek płynów z pojazdu.
     * Nie należy dotykać zwierzęcia rannego gdyż będąc w szoku może zrobić krzywdę sobie i nam. 
     * W przypadku pogryzienia lub ukąszenia przez dzikie zwierzę, należy zawiadomić służby jak

        wyżej, udać się do lekarza rodzinnego i opisać dokładnie całą sytuację. Jeśli przebywamy na

        terenie Olsztyna jako turysta, należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno –

        Epidemiologiczną lub niezwłocznie udać się na oddział SOR w dyżurującym szpitalu.
     * Nie przygarniać i oswajać rannych zwierząt.
    


Telefony alarmowe:
 

Ogólny numer alarmowy 112

Dyżurny RCB - 89 522-81-12, lub 603-777-858
Straż Miejska- 986
Inspekcja Weterynaryjna - 693-997-600/601

 

    

 

Autor:
Joanna Konrad (inspektor ds ochrony zwierząt OTOZ Animals).

Zdjęcie: www.ekologia.pl
 

<