• Punkt Recepcyjny w Olsztynie: ul. Niepodległości 53/55- Tel. 797-829-617. Punkt czynny całodobowo.
Prewencja w walce z COVID19
Opublikowano: 10 września 2020 08:36 | Aktualizacja: 22 kwietnia 2021 10:25
Prewencja w walce z COVID19

Podstawowe zasady bezpieczeństwa DDM.

Przypominamy, iż nasze codzienne rozsądne zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważne w walce z koronawirusem. Od każdego z nas zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej. Dlatego też, podstawą działań prewencyjnych jest nadal:

 • dystans społeczny (D),
 • dezynfekcja i częste mycie rąk (D),
 • zasłaniania nosa i ust - maseczka (M),
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe (A);
 • wietrzenie pomieszczeń (W).

Ponadto przypominamy iż, zmieniły się zasady kwarantanny i izolacji domowej:

            Kwarantanna 

Kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantaninie w związku z zachorowaniem współdomownika. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

 • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,
 • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
 • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej, 
 • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy 

            Izolacja domowa 

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. 

 

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że należy przestrzegać zasad:

 1. Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
 2.  jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.
 3.  monitoruj swój stan zdrowia: 
  • regularnie mierz temperaturę,
  • zwracaj uwagę na Twoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
  • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

 

W trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

Ponadto informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia opublikowało jesienną strategię walki z epidemią koronawirusa: 

STRATEGIA 

 

źródło: https://www.gov.pl ; 

<