• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Uwaga wścieklizna!
Opublikowano: 11 września 2023 09:42 | Aktualizacja: 15 września 2023 14:30
Uwaga wścieklizna!

W dniu 01.09.2023r. w przeprowadzonym badaniu laboratoryjnym stwierdzono wściekliznę u nietoperza.

Komunikat                                                                                                                   

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego – nietoperza

W dniu 01.09.2023r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez PIW-et Puławy stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 9/2814/2023      w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym.  Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny, ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

W OBRĘBIE OBSZARU  ZAGROŻONEGO WYSTĄPIENIEM WŚCIEKLIZNY:

1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.

2.  Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, straż miejską lub policję.

3. Psy powinny być trzymane na zagrodzonym terenie lub wyprowadzane na smyczy, a koty utrzymywane w odosobnieniu.

4. Należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie, zalecane są również szczepienia kotów.

 

Rozporządzenie PLW

Mapka obszar Zatorze i Podleśna

<