• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy
Opublikowano: 4 marca 2022 08:10 | Aktualizacja: 31 października 2022 13:25
Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Legalizacja pobytu/Praca/Opieka medyczna/Szkoła/Praca/PEFRON/ZDZIT

[Aktualizacja 31.10.2022r]
W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje całodobowy punkt recepcyjny
Punkt recepcyjny przeznaczony jest dla tych uchodźców, którzy zostali zarejestrowani na granicy polsko-ukraińskiej i skierowani do naszego województwa. Od 1 listopada punkt recepcyjny w Olsztynie funkcjonować będzie się przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 63A (dawny budynek TP SA).
Całodobowy kontakt telefoniczny do punktu recepcyjnego: +48 797 829 617.
 
[Aktualizacja 19.05.2022r]

ZDZIT informuje, że od 1 czerwca 2022r zmianie ulegną zasady korzystania z transportu miejskiego przez obywateli Ukrainy.

Gmina Olsztyn oferuje obywatelom Ukrainy poszkodowanym w wyniku działań wojennych korzystanie z transportu miejskiego w miesiącu czerwcu, na preferencyjnych warunkach.

Skorzystać z nich mogą obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po dniu 24.02.2022 roku.

Warunkiem otrzymania biletu jest złożenie do dnia 25.05.2022 roku wypełnionego w języku polskim wniosku (pobranie) o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej w POK Centrum przy al. Piłsudskiego. Przy składaniu wniosku należy okazać dokument potwierdzający przekroczenie granicy po dniu 24.02.2022 roku, np. paszport lub inny dokument z pieczątką lub decyzję o nadaniu numeru PESEL, wydaną na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Po pozytywnej weryfikacji wniosków w dniach 26.05 – 31.05.2022 roku, osoby wnioskujące zostaną poinformowane przez ZDZiT w Olsztynie o sposobie odbioru Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Odbiór będzie odbywał się w POK Centrum. Obywatele Ukrainy, którzy będę posiadali OKM z zakodowanymi bezpłatnymi przejazdami, będą mogli na preferencyjnych warunkach korzystać z komunikacji miejskiej do dnia 30.06.2022 roku. 

Informujemy, że w przypadku braku Olsztyńskiej Karty Miejskiej, od dnia 01.06.2022 roku uchodźców z Ukrainy nie będą obowiązywać bezpłatne przejazdy olsztyńską komunikacją miejską. Jednocześnie, z przejazdów ulgowych/bezpłatnych obywatele Ukrainy mogą korzystać na takiej samej zasadzie, jak inni obcokrajowcy lub obywatele Polski.

 
[Aktualizacja 31.03.2022r]
Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
Gdzie uzyskasz pomoc?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.
Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią
Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.  Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz. Taką pomoc otrzymasz
Pośrednictwo pracy:
Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). 
Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje). 
Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy
Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.
Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców
Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca). 
Poradnictwo zawodowe 
Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.
Otrzymasz wsparcie w:  wyborze odpowiedniego zawodu ; zmianie kwalifikacji; podjęciu pracy; zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych; zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.
Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 
Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.: szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.), zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.
Przydatne strony internetowe:
www.gov.pl/web/granica - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)
lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy
zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)
oferty.praca.gov.pl/ - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)
eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)
aplikacja ePraca (w j. polskim)

[Aktualizacja 30.03.2022r]

Informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny moduł programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Adresatami Modułu III programu są organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Szczegóły na stronie: www.pfron.org.pl 

 

[Aktualizacja 04.03.2022r]

  1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

– tymczasowego zakwaterowania,
– posiłku,
– podstawowej pomocy medycznej.

Informacja:  47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.
 

  1. LEGALIZACJA POBYTU

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID–19.
 

  1. WAŻNE!

Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.
 

  1. OPIEKA MEDYCZNA

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18.00–8.00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na  numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.
 

  1. SZKOŁA

Twoje dziecko w wieku 7–18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz email na adres: ukraina–szkola@mein.gov.pl
 

  1. PRACA

Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.
 

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim  znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl

 

..........................................  U L O T K I ...........................................

ULOTKA1

ULOTKA2

ULOTKA3

ULOTKA4

ULOTKA5

ULOTKA6

ULOTKA7
 

źródło: www.prezydent.pl

 

 

<