• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Ogólnopolska kampania - „Bezpieczna Autostrada”
Opublikowano: 20 kwietnia 2022 08:43 | Aktualizacja: 10 maja 2022 12:13
Ogólnopolska  kampania  - „Bezpieczna Autostrada”

30.04.2022r. Rynek Starego Miasta w Olsztynie - zapraszamy !!!

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa przy współudziale samorządu lokalnego kontynuują ogólnopolską  kampanię pod nazwą „Bezpieczna Autostrada”. W tegorocznej edycji, uczestniczy Miasto Olsztyn. 

Głównym celem kampanii, która trwa od 2017 roku jest rozpowszechnienie wśród użytkowników wszystkich dróg, wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach lokalnych, autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Udział w wydarzeniu oraz udostępniane materiały edukacyjne podczas eventu są nieodpłatne.

W dniu  30.04.2022r. w Olsztynie podczas plenerowego eventu, nastąpi przekazanie na ręce Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza urządzenia AED (Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora). Urządzenie to umieszczone zostanie Centrum Rekreacyjno-Sportowym UKIEL, a więc w miejscu dostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta i turystów przez całą dobę.

W programie eventu planowane są m. innymi:

           pokazy pierwszej pomocy i użycia AED

•          strefa BRD, w tym symulator dachowania i symulator zderzeń, możliwość sprawdzenia refleksu

           skaner wzroku (testy ostrości wzroku, postrzegania kolorów, odporność na olśnienie)

•          możliwość skorzystania z podstawowych badań: pomiaru ciśnienia, tętna, saturacji, poziomu cukru

           możliwość sprawdzenia reakcji osób po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych (alko i narkogogle)

           strefa edukacyjna (zabawowa) z zakresu BRD i pierwszej pomocy dla dzieci

           aktywny wypoczynek na dedykowanych sprzętach (specjalistyczny masaż relaksacyjny)

Jednym z głównych celów organizacji tego wydarzenia jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i zachęcenie ich, do udziału we wspólnej zabawie i edukacji dot. bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy i zdrowia kierowcy.

 

                                                                                                                             

 

<