• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Infolinia dla bezdomnych
Opublikowano: 1 listopada 2023 08:50 | Aktualizacja: 15 listopada 2023 13:01
Infolinia dla bezdomnych

numer telefonu 0 800 165 320

    W związku ze zbliżającym się okresem zimowym uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i nietrzeźwe, dla których tak niskie temperatury stanowią śmiertelne zagrożenie. W przypadku zauważenia takich osób na terenie miasta, prosimy o powiadomienie Dyżurnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie (tel. 89 522-24-11) lub zatelefonowanie na bezpłatny nr infolinii Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 800 165 320

   

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 165 320, można uzyskać informacje na temat miejsc schronienia, jadłodajni, punktów udzielających pomoc rzeczową, finansową, prawną i medyczną na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

   

Apelujemy do mieszkańców Olsztyna o zgłaszanie miejsc, gdzie przebywają bezdomni (na klatkach schodowych, dworcach, altankach działkowych, węzłach ciepłowniczych).
Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy na nr alarmowy 112 lub do:
1. Straży Miejskiej, tel. 986
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. całodobowy 89 534-04-14
3. Schroniska dla Bezdomnych, tel. 89 521 04 49

 

 

<