• Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej - Telefon interwencyjny: 730-822-320
Prace bitumiczne na obu jezdniach modernizowanego fragmentu ul. Pstrowskiego
Opublikowano: 8 października 2023 11:30 | Aktualizacja: 23 października 2023 14:29
Prace bitumiczne na obu jezdniach modernizowanego fragmentu ul. Pstrowskiego

w dniach 9-17 października 2023

ZDZiT w Olsztynie informuje, że w dniach 9-17 października 2023 roku prowadzone będą prace bitumiczne na obu jezdniach modernizowanego fragmentu ul. Pstrowskiego. Przejezdność zostanie zachowana, ale w tym czasie - na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Mazowieckiego - należy spodziewać się ogólnych utrudnień w ruchu. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do aktualnego oznakowania oraz zwracanie uwagi na osoby kierujące ruchem.

<